• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl
Koba informacja

Zmiany cenników dotyczące świadczenia usług roamingu od 1 stycznia 2024r.

Szanowni Państwo

Informujemy,  że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 1 stycznia 2024r. zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiany polegają na obniżeniu dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu:

– do 0,011 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego

– do 0,008984 zł brutto za wysłaną wiadomość MMS

– do 0,008984 zł za każdy 1 MB transmisji danych (opłata za 1 GB transmisji danych obniżono do 9,20 zł)

Dodatkowo podwyższono limity roamingowe na korzystanie z transmisji danych (zgodnie z tabelą)

W związku z powyższym zmianie ulegają poniższe cenniki. Aby ułatwić Państwu zapoznanie się ze zmianami zostały one oznaczone kolorem czerwonym.

Kliknij w link  Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 14.04.2020 r.)
Kliknij w link Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 10.06.2021 r.)
Kliknij w link Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 07.04.2022 r.)

informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024r. W przypadku braku akceptacji  wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w  terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W  razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą  przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej  Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od  dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57  ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@koba.pl.

Skip to content