• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Numery alarmowe

Numery alarmowe to specjalne numery telefoniczne, które służą do nagłych sytuacji wymagających natychmiastowej pomocy, takich jak pożary, wypadki, ataki serca i inne niebezpieczne sytuacje. Są one dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwiają szybką i skuteczną reakcję na wszelkie zagrożenia.

W większości krajów numerem alarmowym jest 112. Kiedy dzwonisz na ten numer, otrzymasz natychmiastową pomoc i wsparcie od odpowiednich służb, takich jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe.

Ważne jest, aby znać i pamiętać numery alarmowe, aby w razie potrzeby móc szybko i skutecznie uzyskać pomoc. Zalecamy także zachowanie spokoju i klarownego przekazywania informacji, aby umożliwić służbom jak najszybsze i skuteczne działanie.

Numery alarmowe

112 – Numer alarmowy dla sieci komórkowych
984 – Pogotowie rzeczne
985 – Ratownictwo morskie i górskie
986 – Straż Miejska
991
– Pogotowie elektrowni
992
– Pogotowie gazowni
993
– Pogotowie ciepłowni

994 – Pogotowie wodociągów
997 – Policja
998 – Państwowa Straż Pożarna
999 – Pogotowie ratunkowe

Skip to content