• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
 • ebok@koba.pl

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź FAQ

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych usług telekomunikacyjnych, takich jak Internet, telefon i telewizja. W razie braku odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie – zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, który chętnie udzieli wszelkich informacji.

Lista pytań i odpowiedzi

 • Podaj swój adres
 • Wybierz ofertę dostosowaną do technologii oraz Twoich potrzeb
 • Podpisz umowę online bez wychodzenia z domu
 • Umów się na podłączenie w wygodnym dla Ciebie terminie
  • Klient indywidualny:
   • dowód osobisty,
   • w przypadku promocji studenckiej ważna legitymacja.

Klient biznesowy:

   • dowód osobisty
   • wpis do ewidencji gospodarczej potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej lub wydruk z bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
   • dokument potwierdzający nadanie numeru: REGON, NIP, nazwę firmy oraz kody PKD
  Kwota ulgi uzależniona jest od oferty. Elementem składowym ulgi może być zniżka wynikająca z:
  • różnicy między ceną zawartą w cenniku a ceną oferty promocyjnej
  • obniżonej opłaty za aktywację usług
  • obniżonej ceny zakupu sprzętu.
 • Jeśli chcesz przekazać usługę innej osobie, wystarczy, że udacie się do Biura Obsługi Klienta (osoba przekazująca i przejmująca usługi) wraz z dowodem osobistym. Jest to usługa bezpłatna.


  Zawarcie umowy on-line
  • W celu podpisania umowy on-line skontaktuj się z Infolinią pod nr. tel. 85 333 33 33. Przygotuj PIN, który znajduje się na drugiej stronie umowy lub pesel.

W celu podpisania umowy on-line skontaktuj się z Infolinią (tel. (85) 333 33 33). Przygotuj PIN, który znajduje się na drugiej stronie umowy lub pesel.

 • Uczeń, który okaże ważną legitymację studencką, legitymację szkolną (szkół średnich, policealnych lub studium) bądź też zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe,
 • Opiekun/rodzic, jeśli okaże legitymacje niepełnoletniego ucznia szkoły średniej / technikum.
  Powstaje gdy:
  • Wpłacasz wyższa kwota niż kwota faktury (np. 50,00 zł zamiast 45,00 zł).

  • Opłacasz fakturę zleceniem stałym i dodatkowo opłaciłeś fakturę gotówką.

  • Otrzymałeś korektę, a już opłaciłeś skorygowaną fakturę.

  • Rozliczenie/Zwrot Nadpłaty:
   • Jeżeli nie zostanie złożona dyspozycja zwrotu nadpłaty to rozliczy się ona przy kolejnej wystawionej fakturze.

Dyspozycję zwrotu nadpłaty lub błędnej wpłaty można zlecić:

     • mailowo na adres ebok@koba.pl,
     • telefonicznie pod numerem 85 333 33 33.

Przelew zostanie pomniejszony o koszt przelewu (0,45 zł).

Można również odebrać nadpłatę w kasie BOK:

    • osobiście okazując Dowód Osobisty (właściciel Umowy),
    • na podstawie upoważnienia od właściciela umowy.

Dane niezbędne do zlecenia dyspozycji zwrotu nadpłaty :

    • imię i nazwisko właściciela lub nazwa firmy, na którą zarejestrowana jest umowa,
    • numer konta z którego został zrobiony przelew (w przypadku błędnej wpłaty),
    • hasło abonenckie (PIN),
    • kwota do zwrotu,
    • numer rachunku bankowego, na który kwota ma zostać zwrócona.
  Jak sprawdzić z czego wynika kwota faktury
  • Na fakturze wyszczególnione są wszystkie składowe świadczonych usług (abonament, dzierżawa urządzeń, usługi dodatkowe, połączenia), których suma to łączny koszt do zapłaty.

  Numer konta do wykonywania przelewów
  • Numer konta znajduje się na umowie abonenckiej oraz na fakturze. Możesz go również znaleźć na stronie www.koba.pl w zakładce Strefa Klienta Koba, gdzie logujemy się poprzez wpisanie numeru ID Klienta oraz PIN z umowy.

  Termin płatności faktur to 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 • Przez terminowe płatności za usługi telekomunikacyjne należy rozumieć zaksięgowanie pełnej kwoty widocznej na fakturze na rachunku bankowym Dostawcy Usług najpóźniej w ostatnim dniu płatności faktury.

  Główne powody wyższej faktury
  • Poprzednia faktura nie została opłacona w terminie.

  • Zakończył się okres promocyjny umowy.

  • Jest to Twoja pierwsza faktura, która zawiera opłaty jednorazowe.

  Brak faktury
  • Jeżeli korzystasz z otrzymywania faktur w formie papierowej i jej nie otrzymałeś skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta i poproś o przesłanie duplikatu faktury.
   Dodatkowo zachęcamy do zmiany formy dystrybucji na E-Fakturę.

  • Jeżeli jest to E-Faktura pamiętaj, że mail z fakturą mógł trafić do innego folderu na skrzynce pocztowej niż "odebrane" np. SPAM. Zlecenie wysyłki duplikatu możliwe jest także poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

   Faktury możesz pobrać w zakładce Rozliczenia.

  E-Faktura
  • Jest to usługa przesyłania i otrzymywania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej. Klient, podczas podpisywania umowy ma możliwość wyrażenia zgody na e-fakturę.

  • Abonent, który wyrazi zgodę na e-fakturę zobowiązuje się do podania poprawnego adresu e-mail, na który mają być wysyłane faktury.

  • W przypadku braku wyrażonej zgody wszystkie faktury będą wysyłane do Klienta w formie listownej, a miesięczny koszt abonamentu wzrośnie o kwotę 10,00 zł.

  Rezygnacja z e-faktury
  • Rezygnacja z e-faktury skutkuje wyłączeniem rabatu w wysokości 10,00 zł. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na e-fakturę przy podpisaniu umowy może to zrobić w późniejszym czasie co uprawnia go do skorzystania z rabatu w wysokości 10,00 zł.

  Technologia ETH
  • Należy skontaktować się z Działem Nadzoru Sieci w celu rejestracji nowego urządzenia. Niezbędny będzie PIN z umowy (hasło do panelu abonenta). Jeżeli w przeglądarce internetowej pojawi się komunikat o braku urządzenia w bazie danych, istnieje możliwość samodzielnej rejestracji po podaniu ID klienta oraz kodu PIN.

  Technologia światłowodowa PON
  • Należy zweryfikować poprawne podłączenie kabli zarówno po stronie modemu światłowodowego (port LAN) jak i po stronie routera (port WAN) lub komputera. Jeżeli problem z dostępem wciąż występuje, to należy skontaktować się z Działem Nadzoru Sieci.

  Technologia dostępu do Internetu drogą radiową
  • Należy zweryfikować poprawne podłączenie kabli po stronie zasilacza PoE – kabel zasilający, kabel idący od anteny w porcie POE, oraz kabel idący do urządzenia klienta w porcie LAN. Jeżeli urządzeniem klienta jest router, to po stronie routera kabel internetowy należy wpiąć do portu WAN. Na routerze/komputerze podłączonym bezpośrednio do kabla sygnałowego, musi być skonfigurowane połączenie PPPoE. Jeżeli problem z dostępem wciąż występuje, to należy skontaktować się z Działem Nadzoru Sieci.

  Technologia ETH i Radiowa
  • Dostawca usług gwarantuje jakość parametrów przepustowości usługi dostępu do Internetu dla danych wysyłanych i odbieranych na minimalnym poziomie 65% w przypadku technologii ETH i Radiowej. Zadeklarowana w Umowie prędkość pobierania i wysyłania danych stanowi prędkość maksymalną.

  Technologia światłowodowa PON
  • Dostawca usług gwarantuje jakość parametrów przepustowości usługi dostępu do Internetu dla danych wysyłanych i odbieranych na minimalnym poziomie 80% w przypadku technologii PON. Zadeklarowana w Umowie prędkość pobierania i wysyłania danych stanowi prędkość maksymalną.

  Połączenie kablowe
  • Należy pamiętać, że jako operator gwarantujemy osiągalność taryfy na pierwszym komputerze podłączonym do kabla internetowego wprowadzonego do mieszkania. Prosimy o sprawdzenie prędkości internetu na kilku urządzeniach, aby wykluczyć problem z jednym z komputerów. Jeżeli problem dalej występuje należy skontaktować się z Działem Nadzoru Sieci.
  Połączenie bezprzewodowe (WiFi)
  • Najczęściej wolne działanie Internetu jest związane z powodu korzystania z WiFi w technologii 2,4 GHz, a sieć klienta jest rozgłaszana na obciążonym kanale. Sieci bezprzewodowe rozgłaszają sygnał na określonych kanałach (częstotliwościach). Wtedy w ustawieniach routera należy zmienić kanał na jak najmniej obciążony. To na jakich kanałach nadają sieci w okolicy klienta, można sprawdzić w aplikacji komórkowej Wifi Analyzer. Istnieją lokalizacje, w których jest bardzo duże zagęszczenie sieci bezprzewodowych rozgłaszanych w paśmie 2,4 GHz. Wtedy jedyną opcją jest zmiana routera na działający w paśmie 5 GHz. W przypadku 5GHz istnieje o wiele więcej kanałów na których mogą nadawać sieci sygnał. Aby połączyć się w 5 GHz, poza routerem należy również posiadać urządzenie, np. komputer z bezprzewodową kartą sieciową obsługującą ten standard, inaczej taka sieć nie będzie widoczna na liście. Należy również pamiętać, że żaden operator nie jest w stanie zagwarantować przepustowości ani jakości działania sieci bezprzewodowej.

Skip to content