• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Zrealizowane Projekty Unijne

Firma KOBA Sp. z o.o. realizuje ambitne projekty unijne, których celem jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Podlasia. Dzięki naszym działaniom udało nam się zbudować sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wielu miejscowościach na tym terenie.

Nie tylko umożliwiliśmy dostęp do szybszego internetu, ale również wdrożyliśmy znacząco ulepszoną usługę, która pozwala nam oferować dodatkowe wartości dla naszych klientów. Dzięki naszym projektom nasza sieć rozrosła się od Białegostoku aż po prawie całe Podlasie, co pozwala nam na jeszcze lepsze świadczenie usług i zaspokajanie potrzeb naszych klientów.

Informacja

PROJEKTY UNIJNE
POIG 8.2 B2B
POIG 8.4 CZARNA BIAŁOSTOCKA
PO RPW II.1 CHOROSZCZ
PO RPW II.1 SUPRAŚL I WASILKÓW
POPW 1.4 - ETAP I WZÓR NA KONKURENCJĘ
POPC 1.1 (ID OBSZARU: 3.3.20.37)
1.4 POPW – ETAP II WZÓR NA KONKURENCJĘ
1.1 POPC (ID OBSZARU: 4.20A)

Firma KOBA Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która posiada bogate doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami dotyczącymi usług dostępu do Internetu na lokalnym rynku teleinformatycznym.

Przez 15 lat swojej działalności wypracowaliśmy rozwiązania, które zaowocowały jedną z najlepszych na rynku ofert "triple-play" (internet, telewizja, telefon) zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

„W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę Koba sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej ZAPYTANIEM OFERTOWYM. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert”

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe archiwalne:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

KOBA Sp. z o.o. realizuje projekt POPW.01.04.00-20-0030/16. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności usług firmy KOBA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii wzornictwa usług” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi i poprawienie pozycji konkurencyjnej firmy KOBA Sp. z o.o. w branży usług teleinformatycznych.
 
Realizacja projektu umożliwi firmie KOBA Sp. z o.o. zainicjowanie kompleksowego rozwoju świadczonych usług, poprzez zastosowanie metodologii wzornictwa usług w firmie, dzięki audytowi wzorniczemu oraz opracowaniu strategii wzornictwa.

Oczekiwane efekty:
- zwiększenie sprzedaży kompleksowych usług,
- zmniejszenie kosztów związanych z dostawami usług,
- zdobycie nowych segmentów rynku związanych z innowacyjnymi usługami,
- szczegółowe poznanie oczekiwań i motywacji klientów w zakresie procesu udzielania usługi telekomunikacyjnej,
- zwiększenie konkurencyjności firmy w skali kraju oraz wprowadzenie na rynek nowej i innowacyjnej usługi.
 
Wartość projektu: 94 587,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 65 365,00 PLN

 

 

 

 

Polska Cyfrowa

KOBA Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu POPC.01.01.00–20–0079/17 pn. Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę KOBA Sp. z o.o. w wybranych miejscowościach na obszarze białostockim (ID Obszaru: 3.3.20.37) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2021, Działania 1.1, „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Celem projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach gospodarstwom domowym oraz placówkom oświatowym należącym do tzw. „białych plam” na obszarze białostockim poprzez budowę niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zaprojektowana sieć zostanie wybudowana na obszarze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (ze względu na brak tego typu infrastruktury na tym terenie).Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na eliminację terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w miastach oraz małych miejscowościach. Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Termin realizacji: 2017 - 2021

Dokumentacja fotograficzna z postępu prac:

 Dokumenty do pobrania
:

Aktualna oferta hurtowa KOBA POPC2 uzgodniona z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

 

 

"Wdrożenie działań strategii wzorniczej elementem budowy pozycji konkurencyjnej spółki KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w branży usług teleinformatycznych"

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

II Etap

W wyniku realizacji projektu do oferty KOBA Sp. z o.o. wdrożona została znacząco ulepszona usługa stanowiąca innowację w skali firmy. Usługa ta umożliwia zaoferowanie klientom dodatkowych wartości, w stosunku do dotychczasowych we wszystkich obszarach, tj. Internet, telewizja, telefon. Znacząco ulepszona usługa bazuje na 3 głównych cechach i funkcjonalnościach:

- PORTAL OBSŁUGI KLIENTA

- ZDALNY SUPPORT

- TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI

Odbiorcami wdrażanych usług są zarówno klienci indywidualni jak i instytucjonalni. Wdrożenie usługi jest bezpośrednim następstwem działań rekomendowanych w Strategii Wzorniczej, opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW. Usługa w pełni odpowiada na zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej pozwalając jednocześnie na utrzymanie pozycji konkurencyjnej KOBA Sp. z o.o. na rynku usług teleinformatycznych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 577 473,00 zł.

Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 730 236,50 zł.

Polska Cyfrowa
KOBA Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu POPC.01.01.00-20.0022/20-00Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę KOBA Sp. z o.o. na obszarze podlaskim część A (ID Obszaru: 4.20a) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach gospodarstwom domowym oraz placówkom publicznym należącym do tzw. „białych plam” na obszarze podlaskim poprzez budowę niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zaprojektowana sieć zostanie wybudowana na obszarze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (ze względu na brak tego typu infrastruktury na tym terenie). Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na eliminację terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, placówek publicznych oraz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.Termin realizacji: 2020 - 2023

Dokumenty do pobrania:

Aktualna oferta hurtowa KOBA POPC uzgodniona z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Cennik do Umowy ramowej dostęp hurtowy POPC KOBA Sp z o.o.pdf

Umowa ramowa KOBA 2022.pdf

Lista punktów adresowych koba_IV gotowych sprzedażowo _12_08.pdf

Lista punktów adresowych POPC Koba_IV gotowych sprzedażowo 16.09.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC Koba_IV gotowych sprzedażowo 28.10.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC Koba_IV gotowych sprzedażowo 10.11.2022.pdf

Lista punktów adresowych KOBA IV gotowych sprzedażowo 09.01.2023.pdf

Lista punktów adresowych koba_IV gotowych sprzedażowo 13.01.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC Koba IV gotowych sprzedażowo 03.03.2023

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 20.03.2023

Lista punktów adresowych POPC gotowych sprzedażowo 24.03.2023

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 31.03.2023

Lista punktów adresowych POPC Koba IV gotowych sprzedażowo 07.04.2023

Lista punktów adresowych POPC Koba IV gotowych sprzedażowo 14.04.2023

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 21.04.2023

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 16.06.2023 + korekta adresu opublikowanego na liście 12.06.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 23.06.2023.csv

Lista punktów adresowych koba_IV gotowych sprzedażowo 30.06.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 07.07.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 14.07.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 21.07.2023.csv

Lista punktów adresowcyh POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 04.08.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 11.08.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 25.08.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 01.09.2023.csv

Lista-punktow-adresowych-POPC-KOBA-IV-gotowych-sprzedazowo-08.09.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 15.09.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 22.09.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 29.09.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 06.10.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 13.10.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 20.10.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 27.10.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 03.11.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 10.11.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 17.11.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 24.11.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 01.12.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 08.12.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 15.12.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 22.12.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 29.12.2023.csv

Skip to content