fbpx
  • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl
Koba informacja

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Cennikach świadczenia usług

Szanowni Państwo

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Cennikach świadczenia usług dostępu do internetu obowiązujących przed dniem 1 września 2021 r.  oraz Cennikach świadczenia usług dostępu do internetu SOHO obowiązujących przed dniem 20 lipca 2021 r.  Przedstawione zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania dokumentacji używanej przez spółkę Koba do obowiązującego prawa i nie wiążą się ze wzrostem kosztów po stronie Abonenta za usługi telekomunikacyjne. Ponadto sposób rozliczeń, ceny jak i wysokość abonamentów nie ulegają żadnym modyfikacjom.

W Cenniku świadczenia usług dostępu do internetu, w punkcie 2 Warianty usługi dostępu do internetu:

1. Zamienia się wyrazy “Download” na “Pobieranie” oraz “Upload” na “Wysyłanie“.
2. Zamienia się wyrazy “do 1 Gbps” na “do 1000 Mb/s“, “do 512 kbps” na “do 0,512 Mb/s” oraz “Mbps” na “Mb/s“.

W Cenniku świadczenia usług dostępu do internetu SOHO, w punkcie 2 Warianty usługi dostępu do internetu:

1. Zamienia się wyrazy “Download” na “Pobieranie” oraz “Upload” na “Wysyłanie“.
2. Zamienia się wyrazy “Mbps” na “Mb/s” .

Informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 18 października 2023 r. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@koba.pl.

Skip to content