fbpx
  • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl
  • Infolinia: Pon. - Pt.: 07:00-20:00 | Sobota: 08:00-15:00
Koba informacja

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Cennikach świadczenia usług

Szanowni Państwo

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Cennikach świadczenia usług dostępu do internetu oraz Cennikach świadczenia usług dostępu do internetu SOHO obowiązujących przed dniem 1 września 2021 r. Przedstawione zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania dokumentacji używanej przez spółkę Koba do obowiązującego prawa i nie wiążą się ze wzrostem kosztów po stronie Abonenta za usługi telekomunikacyjne. Ponadto sposób rozliczeń, ceny jak i wysokość abonamentów nie ulegają żadnym modyfikacjom.

W Cenniku świadczenia usług dostępu do internetu, w punkcie 2 Warianty usługi dostępu do internetu:

1. Zamienia się wyrazy “Download” na “Pobieranie” oraz “Upload” na “Wysyłanie“.
2. Zamienia się wyrazy “Gbps” na “Gb/s”, “Mbps” na “Mb/s” oraz “kbps” na “kb/s“.

W Cenniku świadczenia usług dostępu do internetu SOHO, w punkcie 2 Warianty usługi dostępu do internetu:

1. Zamienia się wyrazy “Download” na “Pobieranie” oraz “Upload” na “Wysyłanie“.
2. Zamienia się wyrazy “Mbps” na “Mb/s” .

Informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 18 października 2023 r. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@koba.pl.

Skip to content