fbpx
  • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Zmiany cenników dotyczące świadczenia usług roamingu oraz połączeń międzynarodowych od 1 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo

Informujemy,  że z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianie ulegają ceny hurtowe za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2021 r. polegające na obniżeniu wysokości opłat dodatkowych pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w poniższym zakresie:

 

– obniżenie opłaty dodatkowej za wysłana wiadomość MMS do 0,01672 zł
– obniżenie opłaty dodatkowej za każdy 1 MB transmisji danych do 0,01672 zł (opłata za 1 GB transmisji danych obniżono do 17,13 zł)
– podwyższenie limitów roamingowych na korzystanie z transmisji danych (zgodnie z tabelą)

 

W związku z powyższym zmianie ulegają cenniki: Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 11.07.2018 r.) oraz Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 14.04.2020 r.)

Aby ułatwić Państwu zapoznanie się ze zmianami dołączamy cenniki gdzie powyższe zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna
(obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 11.07.2018 r.)

Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna
(obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 14.04.2020 r.)

 

Informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021r. W przypadku braku akceptacji  wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w  terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W  razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą  przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej  Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od  dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57  ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@koba.pl.

Skip to content