• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Kultura Internetowa i Zasady Etyki Online

W dzisiejszym, cyfrowym społeczeństwie, kultura internetowa i zasady etyki online odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszego zachowania w sieci. Przez wzajemny szacunek, odpowiedzialność i zdrowe nawyki online możemy wspólnie uczynić internet bardziej przyjaznym miejscem dla wszystkich. Oto kilka zasad, które warto przestrzegać:

Pamiętajmy, że za każdym ekranem znajduje się prawdziwa osoba. Traktujmy się nawzajem z szacunkiem, unikając mowy nienawiści, hejtu i obraźliwych komentarzy.

Zanim udostępnisz treść, zastanów się, czy jest ona wartościowa, bezpieczna i zgodna z zasadami etyki. Unikaj rozpowszechniania dezinformacji.

Starajmy się zrozumieć punkt widzenia innych, nawet jeśli się nie zgadzamy. Budujmy konstruktywne dyskusje.

Szanujmy prywatność innych, nie rozpowszechniajmy prywatnych informacji bez zgody. Dbajmy też o swoją prywatność, korzystając z ustawień prywatności dostępnych w serwisach internetowych.

Bądźmy świadomi ryzyka manipulacji i oszustw online. Sprawdzajmy źródła informacji, unikajmy klikania w podejrzane linki i zachowujmy zdrowy sceptycyzm wobec kontrowersyjnych treści.

Cieszmy się różnorodnością i szanujmy różnice. Internet to miejsce dla każdego, niezależnie od pochodzenia, orientacji czy przekonań.

Wspierajmy ofiary cyberprzemocy. Zgłaszajmy wszelkie przypadki hejtu, szkalowania czy zastraszania. Twórzmy internet wolny od przemocy.

Angażujmy się w budowanie pozytywnej kultury online. Podzielmy się pozytywnymi treściami, inspirujmy innych i twórzmy wspólnie pozytywną atmosferę.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na to, jak kształtuje się internetowa przestrzeń, wspólnie twórzmy społeczność opartą na szacunku, współpracy i pozytywnym dialogu.

A jak już jesteśmy przy przestrzeni internetowej to internet wybieramy ten od Koba.

Skip to content