• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl
Ulepsz swój internet WiFi

Jak ustawić router w sposób optymalny?

Jak ustawić router w sposób optymalny?

– Większość anten w domowych routerach dostarcza sygnał w każdym kierunku tak samo, dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby umiejscowienie routera w centralnym punkcie domu, tak aby sygnał w każdym miejscu był równomierny.
– Router jak każde urządzenie elektryczne nagrzewa się, dlatego warto go ustawić w miejscu, które umożliwi poprawną wentylację; podwyższona temperatura urządzenia spowoduje stopniowe zmniejszanie wydajności pracy, a co za tym idzie zmniejszenie prędkości połączenia internetowego.
– Routery są wrażliwe na gromadzący się kurz, który zmniejsza przepływ powietrza wewnątrz urządzenia, dlatego ustawienie routera na podłodze nie jest dobrym pomysłem.

Router nie powinien być ustawiony:
– obok innych urządzeń bezprzewodowych ze względu na wzajemne interferencje;
– obok zbiorników wodnych lub metalowych przedmiotów czy luster, które mogą odbijać sygnał w nieprzewidywalny sposób, ograniczając zasięg sieci domowej
– w szafkach lub za szafkami, co będzie powodować duże tłumienie sygnału

W miarę możliwości należy router ustawić tak, aby na drodze sygnału do urządzeń odbierających, przeszkód było jak najmniej. Odbijanie się fal radiowych może powodować zakłócenia degradujące jakość połączenia internetowego!

Post Tags :
Skip to content