• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Zmiana cenników od dnia 15 maja 2019 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 zmianie ulega: Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 14.03.2018 r.), Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 10.01.2018 r.), Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 1.06.2017 r.), Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 2.02.2016 r.), Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 1.09.2015 r.), Cenniku świadczenia usług Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 11.07.2018 r.), Cennik usług Telefonia Mobilna+ (obowiązujący od dnia 7.12.2017 r.), Cennik usług Telefonia Mobilna+ (obowiązujący od dnia 2.10.2017 r.),

Zmiany dotyczą określenia stawki maksymalnej za połączenia międzynarodowe w obrębie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na poziomie 1 zł (brutto) za minutę połączenia oraz 0,31 zł (brutto) za SMS.

Informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 15 maja 2019r.
W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@koba.pl.

I Wykaz zmian w: Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 14.03.2018 r.), Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 10.01.2018 r.), Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 1.06.2017 r.), Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 2.02.2016 r.), Cennik świadczenia usług telefonii stacjonarnej (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 1.09.2015 r.)

W pozycji „Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych” obniża się ceny do 1 zł brutto za minutę połączenia do poniższych krajów:

Austria, Austria GSM, Belgia, Belgia GSM, Bułgaria, Bułgaria GSM, Chorwacja, Chorwacja GSM, Cypr GSM, Czechy GSM, Dania GSM, Estonia GSM, Finlandia, Finlandia GSM, Francja GSM, Grecja GSM, Hiszpania GSM, Holandia GSM, Irlandia GSM, Litwa, Litwa GSM, Luksemburg, Luksemburg GSM, Łotwa, Łotwa GSM, Malta GSM, Niemcy GSM, Portugalia GSM, Rumunia GSM, Słowenia, Słowenia GSM, Szwecja GSM, Węgry GSM, Wielka Brytania GSM, Wielka Brytania 3G, Włochy GSM, Islandia GSM, Norwegia GSM, Gujana Francuska, Gujana Francuska GSM, Gwadelupa, Reunion, Reunion GSM, Mayotte, Martynika, Martynika GSM

II Wykaz zmian w: Cenniku świadczenia usług Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 11.07.2018 r.), Cennik usług Telefonia Mobilna+ (obowiązujący od dnia 7.12.2017 r.), Cennik usług Telefonia Mobilna+ (obowiązujący od dnia 2.10.2017 r.),

  1. W pozycji „Cennik szczegółowy połączeń Telefonii Mobilnej” obniża się ceny do 1 zł brutto za minutę połączenia do poniższych krajów:

Austria, Austria GSM, Belgia, Belgia GSM, Bułgaria, Bułgaria GSM, Chorwacja, Chorwacja GSM, Cypr GSM, Czechy GSM, Dania GSM, Estonia GSM, Finlandia, Finlandia GSM, Francja GSM, Grecja GSM, Hiszpania GSM, Holandia GSM, Irlandia GSM, Litwa, Litwa GSM, Luksemburg, Luksemburg GSM, Łotwa, Łotwa GSM, Malta GSM, Niemcy GSM, Portugalia GSM, Rumunia GSM, Słowenia, Słowenia GSM, Szwecja GSM, Węgry GSM, Wielka Brytania GSM, Wielka Brytania 3G, Włochy GSM, Islandia GSM, Norwegia GSM, Gujana Francuska, Gujana Francuska GSM, Gwadelupa, Reunion, Reunion GSM, Mayotte, Martynika, Martynika GSM

  1. W tabeli nr 2 w pozycji „Opłata za wysłanie wiadomości SMS do operatorów zagranicznych” obniża się cenę do 0,31 zł brutto.
  1. Tabela nr 5 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 5

 

Skip to content