• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Realizowane Projekty Unijne

Firma KOBA Sp. z o.o. realizuje projekty unijne związane z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Podlasia. Obecnie realizowane projekty to budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach oraz wdrożenie znacząco ulepszonej usługi, która umożliwia oferowanie dodatkowych wartości dla klientów. Celem tych projektów jest zwiększenie dostępności szybkiego internetu i poprawienie jakości świadczonych usług.

Informacja

PROJEKTY UNIJNE
FERC.01.01 (ID OBSZARU: 5.20.02.a)

Firma KOBA Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która posiada bogate doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami dotyczącymi usług dostępu do Internetu na lokalnym rynku teleinformatycznym.

Przez 15 lat swojej działalności wypracowaliśmy rozwiązania, które zaowocowały jedną z najlepszych na rynku ofert "triple-play" (internet, telewizja, telefon) zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

„W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę Koba sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej ZAPYTANIEM OFERTOWYM. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert”

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe archiwalne:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

5.2

Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przez KOBA Sp. Z o.o. w gminach Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Tykocin, Wasilków i Zawady (ID obszaru 5.20.02.a)

w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Działanie FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent założył wybudowanie na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Tykocin, Wasilków i Zawady nowoczesnej sieci szerokopasmowego, która zapewni dostęp do ultra szybkiego Internetu szerokopasmowego. Wybudowana sieć umożliwi powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej, nowoczesnych usług łączności oraz umożliwi ich rozwój. Realizacja projektu zapewni gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom możliwość dostępu do Internetu o bardzo wysokich przepustawościach tj. co najmniej 300 Mb/s z możliwością zwiększenia przepustowości do prędkości mierzonych w Gb /s oraz zapewni punktom SED przepustowość co najmniej 1 Gb/s (download). Realizacja projektu została podzielona na zadanie nr 1, które obejmie swoim zasięgiem 100% punktów adresowych wyznaczonych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz zadanie nr 2 inwestycje własne, które obejmą swoim zasięgiem wybrane przez Beneficjenta punkty adresowe. Realizowany projekt w pełni wpisuje się w założenia oraz cel inwestycji FERC 1.1 Zapewnienie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego.

Całkowity koszt projektu: 36 526 828,60 zł
Wysokość dofinansowania: 23 064 901,37 zł

Skip to content