fbpx
  • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl
  • Infolinia: Pon. - Pt.: 07:00-20:00 | Sobota: 08:00-15:00

Realizowane Projekty Unijne

Firma KOBA Sp. z o.o. realizuje projekty unijne związane z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Podlasia. Obecnie realizowane projekty to budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach oraz wdrożenie znacząco ulepszonej usługi, która umożliwia oferowanie dodatkowych wartości dla klientów. Celem tych projektów jest zwiększenie dostępności szybkiego internetu i poprawienie jakości świadczonych usług.

Informacja

1.1 POPC (ID OBSZARU: 4.20A)
Polska Cyfrowa
KOBA Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu POPC.01.01.00-20.0022/20-00Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę KOBA Sp. z o.o. na obszarze podlaskim część A (ID Obszaru: 4.20a) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach gospodarstwom domowym oraz placówkom publicznym należącym do tzw. „białych plam” na obszarze podlaskim poprzez budowę niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zaprojektowana sieć zostanie wybudowana na obszarze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (ze względu na brak tego typu infrastruktury na tym terenie). Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na eliminację terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, placówek publicznych oraz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.Termin realizacji: 2020 - 2023

Dokumenty do pobrania:

Aktualna oferta hurtowa KOBA POPC uzgodniona z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Cennik do Umowy ramowej dostęp hurtowy POPC KOBA Sp z o.o.pdf

Umowa ramowa KOBA 2022.pdf  

Lista punktów adresowych koba_IV gotowych sprzedażowo _12_08.pdf

Lista punktów adresowych POPC Koba_IV gotowych sprzedażowo 16.09.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC Koba_IV gotowych sprzedażowo 28.10.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC Koba_IV gotowych sprzedażowo 10.11.2022.pdf

Lista punktów adresowych KOBA IV gotowych sprzedażowo 09.01.2023.pdf

Lista punktów adresowych koba_IV gotowych sprzedażowo 13.01.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC Koba IV gotowych sprzedażowo 03.03.2023

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 20.03.2023

Lista punktów adresowych POPC gotowych sprzedażowo 24.03.2023

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 31.03.2023

Lista punktów adresowych POPC Koba IV gotowych sprzedażowo 07.04.2023

Lista punktów adresowych POPC Koba IV gotowych sprzedażowo 14.04.2023

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 21.04.2023

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 16.06.2023 + korekta adresu opublikowanego na liście 12.06.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 23.06.2023.csv

Lista punktów adresowych koba_IV gotowych sprzedażowo 30.06.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 07.07.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 14.07.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 21.07.2023.csv

Lista punktów adresowcyh POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 04.08.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 11.08.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 25.08.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 01.09.2023.csv

Lista-punktow-adresowych-POPC-KOBA-IV-gotowych-sprzedazowo-08.09.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 15.09.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC KOBA IV gotowych sprzedażowo 22.09.2023.csv

Skip to content