• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
 • ebok@koba.pl

Raport wykonanych prac

Raport wykonanych prac

Jak poprawnie uzupełnić formularz?

- miejscowość,
- kod pocztowy,
- numer budynku (w przypadku braku - numeru budynku wystarczy numer działki),
- numer działki,
- numer lokalu (jeśli taki istnieje)

- imię
- nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu

- zdjęcie odkopanego zapasu kabla (jeśli nie jest odkopany, zdjęcie miejsca, w którym się znajduje)
Trasa przyłącza na posesji (wykonanego wykopu/rurarzu) (wymagalne)
- zdjęcie miejsca wprowadzenia kabla do budynku
Przykład:
- zdjęcie kabla w budynku, w miejscu docelowym wraz z gniazdkiem elektrycznym
Przykład:

Czy kabel doprowadzony do budynku jest kablem dostawcy usług
TAK/NIE
Czy w miejscu docelowym kabla jest gniazdko elektryczne
TAK/NIE
Czy kabel jest prowadzony w mikrorurce/peszlu/rurażu HDPE
TAK/NIE

- podać średnicę WEWNĘTRZNĄ rurki oraz długość
- wysłać zdjęcie wykorzystanego rurażu
Przykład:

Jeśli instalacja wewnętrzna lub twoje urządzenia znajdują się poza pomieszczeniem,w którym jest przebicie podaj:
- odległość do nich, :
- ilość stropów/ścian, które należy przewiercić, aby się do nich dostać, :
- rodzaj ściany (działowa/nośna) :
- istniejące okablowanie (jeśli takie jest) :
- ilość urządzeń do podłączenia

- wykop powinien mieć co najmniej 50 cm głębokości
- zapas kabla w miejscu docelowym nie może być krótszy niż 50 cm
Informujemy, że w przypadku braku pełnej dokumentacji zdjęciowej, konieczne będzie przeprowadzenie płatnego rozpoznania.

Raport wykonanych prac

  Dane klienta:
  Dokumentacja zdjęciowa (do 5 Mb):

  Odkopany zapas kabla/miejsce zostawionego zapasu (wymagalne)

  Trasa przyłącza na posesji (wykonanego wykopu/rurarzu) (wymagalne)

  Miejsce wprowadzenia kabla do budynku (przebicia) (wymagalne)

  Zdjęcie kabla w budynku wraz z gniazdkiem elektrycznym (wymagalne)

  Dodatkowe informacje:

  Czy kabel doprowadzony do budynku jest kablem dostawcy usług

  Czy w miejscu docelowym kabla jest gniazdko elektryczne

  Czy kabel jest prowadzony w mikrorurce/peszlu/rurażu HDPE

  Zdjęcie wykorzystanego rurażu (do 5 Mb)

  Dodatkowe uwagi:  Większe zdjęcia prosimy kompresować.

   

  Informacja prawna

  Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  Promocja jest ograniczona terytorialnie.

  Skip to content