progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Outlook Express

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express


Outlook Express zapewnia narzędzia, które umożliwiają zarówno wymianę poczty e-mail ze znajomymi i przyjaciółmi, jak i przyłączenie się do grup dyskusyjnych w celu wymiany pomysłów i informacji.Zarządzanie wieloma kontami poczty e-mail i grup dyskusyjnych 

Mając więcej niż jedno konto poczty e-mail lub grup dyskusyjnych, można pracować z nimi wszystkimi w jednym oknie. Można również na tym samym komputerze utworzyć wielu użytkowników (tożsamości). Każda tożsamość ma unikatowe foldery poczty e-mail i oddzielną książkę adresową. Utworzenie więcej niż jednej tożsamości ułatwia oddzielanie służbowej poczty e-mail od prywatnej, a także oddzielanie poczty e-mail różnych użytkowników.


Szybkie i łatwe przeglądanie wiadomości.

Lista wiadomości i okienko podglądu umożliwiają jednoczesne wyświetlenie listy wiadomości i czytanie pojedynczych wiadomości. Lista „Foldery” zawiera nazwy folderów poczty e-mail, serwerów grup dyskusyjnych i grup dyskusyjnych i umożliwia łatwe przełączanie się pomiędzy nimi. Możliwe jest również tworzenie nowych folderów w celu porządkowania i sortowania wiadomości oraz ustawienie reguł wiadomości tak, aby nadchodząca poczta e-mail, spełniająca dane kryteria, była automatycznie umieszczana w określonym folderze. Można również tworzyć widoki i dostosowywać sposób przeglądania poczty e-mail.

 

Konfiguracja konta w Outlook Express      Ustawienie profilu w Outlook Express