progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Konfiguracja routera TP-LINK

 

1. W pasku adresów przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Opera itp.) wpisujemy adres routera 192.168.0.1 (ewentualnie 192.168.1.1) i naciskamy enter. Powinno pojawić się okienko logowania.

Domyślne ustawienia routerów TP-Link: użytkownik admin, hasło admin.

 


2. Po zalogowaniu na router z menu Sieć wybieramy WAN

Dla połączeń kablowych, niewymagających logowania pozostawiamy opcję Dynamic IP. W przypadku połączenia wymagającego logowania proszę przejść do poradnika Konfiguracja PPPoE na routerze TP-LINK
3. Przechodzimy do pozycji Sieci bezprzewodowe, Ustawienia. Nazwę sieci bezprzewodowej (przy pomocy której zidentyfikujemy naszą sieć podczas wyszukiwania sieci WiFi) wpisujemy w pole Nazwa sieci bezprzewodowej. W polu Region wybieramy Polska. Potwierdzamy klikając przycisk Zapisz.

 4. Ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej znajdziemy w następnej pozycji: Zabezpieczenia WIFI. Najlepiej zastosować zabezpieczenie o nazwie WPA/WPA2 - Personal . Hasło dostępu do sieci bezprzewodowej wpisujemy w polu Hasło (min. 8 znaków).5. Aby zmiany zostały zapisane, należy zrestartować router. Aby to uczynić przechodzimy do menu Narzędzia systemowe, Restart. Klikamy na przycisk Restart.

 6. Podczas restartowania urządzenia widzimy pasek postępu.

 7. Jednym z ostatnich kroków jest zmiana domyślnego hasła do konfiguracji. Przechodzimy do zakładki Narzędzie systemowe, Hasło. W pierwsze dwa pola wpisujemy domyślne dane logowania (użytkownik admin, hasło admin). W pole Nowa nazwa użytkownika możemy wpisać nowy login użytkownika, bądź pozostawić go bez zmian, czyli wpisać admin. W pozycji Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło podajemy nowe hasło dostępowe do routera - proszę je dobrze zapamiętać, ponieważ wszelkie zmiany na routerze nie będą mogły zostać dokonane bez niego. Zaleca się użycie minimum 8 znaków oraz kombinacji liter i cyfr.

 8. Po kliknięciu przycisku Zapisz zostaniemy poproszeni o zalogowanie do routera - po wpisaniu nowych danych zostaniemy przeniesieni na stronę Status. Proszę przewinąć widok do pozycji WAN i zapisać na kartce Addres MAC. Będzie on potrzebny podczas rozmowy telefonicznej z Działem Nadzoru Sieci.

 9. Krok dotyczy wyłącznie klientów firmy KOBA. Na koniec dzwonimy do Działu Nadzoru Sieci (tel 85 7333 333 wew. 3), aby dodać nasz nowy router do bazy.