progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Konfiguracja dostępu do sieci

1. Używając przycisku "+" w kolumnie "Akcje i statusy" uruchamiamy formularz kontroli.
reguła

2. W polu "Wybierz typ reguły" ustawiamy opcję "Blokada dostępu do internetu"
filtr wybór

3. W polu "Wybierz sposób działania reguły" ustawiamy opcję "Blokowanie"
blokata-aktywna

4. Wypełniamy pola godziny rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania reguły korzystając z ikon zegara umieszczonego z prawej strony odpowiedniego pola.
ustawienia czasu

5. W sekcji "Dni obowiązywania reguły" wypełniamy dni, w które reguła ma być aktywna
wybór dni - czas

6. Zatwierdzamy dodanie reguły przyciskiem "Dodaj"

potwierdzenie - komunikat


komunikat


blokada czasowa