progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Konfiguracja PPPoE na Windows 8/8.1

 • Pierwszym krokiem jest „najechanie” kursorem myszy w prawy dolny róg ekranu (1). Po wykonaniu tej czynności powinna pojawić się informacja o aktualnej dacie i godzinie w lewej dolnej części ekranu, oraz ikony na pionowym pasku po prawej stronie. Ikona, którą należy kliknąć to „Ustawienia” (2).
   

1
 

 • Po kliknięciu powinien pojawić się stały pasek, w którym należy odnaleźć zaznaczoną na obrazku pozycję Panel sterowania (3).
   

2
 

 • Po kliknięciu powinno pojawić się nowe okno, w którym należy wybrać pozycję Sieć i Internet (4).
   

3
 

 • W kolejnym oknie interesującą opcją jest Centrum sieci i udostępniania – zaznaczone na obrazku (5).
   

4
 

 • W kolejnym oknie należy wybrać opcję Zmień ustawienia karty sieciowej (6).
   

5
 

 • Nowo otwarte okno zawiera informacje o wszystkich połączeniach sieciowych obsługiwanych przez komputer. Opcją, która interesuje użytkownika jest Połączenie lokalne/Połączenie Ethernet/Połączenie sieci kablowej. W tym przypadku jest to po prostu Ethernet. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać opcję „Właściwości” (7).
   

6
 

 • Na końcu listy w nowym małym oknie znajduje się opcja „Protokół Internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4). Należy odznaczyć tę opcję i kliknąć OK (8), (9)

   

7
 

 • Po wykonaniu tych czynności należy zamknąć wywołane okna, aż wrócimy do „Centrum sieci i udostępniania” - pokazane na ilustracji. Teraz interesującą opcją jest „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć” (10).
   

8
 

 • Dalej należy postępować zgodnie z ilustracją (11), (12).

   

9
 

 • W tym oknie należy wybrać jedyną dostępną opcję - „Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)” (13).
   

10
 

 • To okno jest kluczowe w procesie całej konfiguracji. Podczas instalacji Monterzy zostawiają Państwu protokół podłączenia, na którym znajdują się dane do logowania, których należy użyć właśnie teraz. Połączeniu możemy nadać dowolną nazwę. Opcja dodatkowa: jeżeli na komputerze zarejestrowanych jest kilku użytkowników, wówczas zaznaczenie pola poniżej, czyli „Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia” spowoduje, iż każda osoba, która zaloguje się na urządzeniu będzie miała dostęp do Internetu za pośrednictwem połączenia PPPoE. (14), (15).

   

11
 

 • Po kliknięciu Dalej w poprzednim kroku nastąpi łączenie.

   

12
 

 • Powodzenie łączenia zostanie zasygnalizowane stosownym komunikatem, oraz informacją jak na obrazku.

   

13