progress
Strona główna - 1.4 POPW
1.4 POPW

"Wdrożenie działań strategii wzorniczej elementem budowy pozycji konkurencyjnej spółki KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w branży usług teleinformatycznych"

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

II Etap

W wyniku realizacji projektu do oferty KOBA Sp. z o.o. wdrożona została znacząco ulepszona usługa stanowiąca innowację w skali firmy. Usługa ta umożliwia zaoferowanie klientom dodatkowych wartości, w stosunku do dotychczasowych we wszystkich obszarach, tj. Internet, telewizja, telefon. Znacząco ulepszona usługa bazuje na 3 głównych cechach i funkcjonalnościach:

- PORTAL OBSŁUGI KLIENTA

- ZDALNY SUPPORT

- TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI

Odbiorcami wdrażanych usług są zarówno klienci indywidualni jak i instytucjonalni. Wdrożenie usługi jest bezpośrednim następstwem działań rekomendowanych w Strategii Wzorniczej, opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW. Usługa w pełni odpowiada na zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej pozwalając jednocześnie na utrzymanie pozycji konkurencyjnej KOBA Sp. z o.o. na rynku usług teleinformatycznych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 577 473,00 zł.

Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 730 236,50 zł.