progress

Strona główna - 1.4. POPW - Etap I


KOBA Sp. z o.o. realizuje projekt POPW.01.04.00-20-0030/16. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności usług firmy KOBA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii wzornictwa usług” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi i poprawienie pozycji konkurencyjnej firmy KOBA Sp. z o.o. w branży usług teleinformatycznych.Realizacja projektu umożliwi firmie KOBA Sp. z o.o. zainicjowanie kompleksowego rozwoju świadczonych usług, poprzez zastosowanie metodologii wzornictwa usług w firmie, dzięki audytowi wzorniczemu oraz opracowaniu strategii wzornictwa.

Oczekiwane efekty:

- zwiększenie sprzedaży kompleksowych usług,
- zmniejszenie kosztów związanych z dostawami usług,
- zdobycie nowych segmentów rynku związanych z innowacyjnymi usługami,
- szczegółowe poznanie oczekiwań i motywacji klientów w zakresie procesu udzielania usługi telekomunikacyjnej,
- zwiększenie konkurencyjności firmy w skali kraju oraz wprowadzenie na rynek nowej i innowacyjnej usługi.Wartość projektu:
94 587,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 65 365,00 PLN