progress

Konfiguracja routera TP-LINK

 

1. W pasku adresów przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Opera itp.) wpisujemy adres routera 192.168.0.1 (ewentualnie 192.168.1.1) i naciskamy enter. Powinno pojawić się okienko logowania.

Domyślne ustawienia routerów TP-Link: użytkownik admin, hasło admin.

 


2. Po zalogowaniu na router z menu Sieć wybieramy WAN

Dla połączeń kablowych, niewymagających logowania pozostawiamy opcję Dynamic IP. W przypadku połączenia wymagającego logowania proszę przejść do poradnika Konfiguracja PPPoE na routerze TP-LINK
3. Przechodzimy do pozycji Sieci bezprzewodowe, Ustawienia. Nazwę sieci bezprzewodowej (przy pomocy której zidentyfikujemy naszą sieć podczas wyszukiwania sieci WiFi) wpisujemy w pole Nazwa sieci bezprzewodowej. W polu Region wybieramy Polska. Potwierdzamy klikając przycisk Zapisz.

 4. Ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej znajdziemy w następnej pozycji: Zabezpieczenia WIFI. Najlepiej zastosować zabezpieczenie o nazwie WPA/WPA2 - Personal . Hasło dostępu do sieci bezprzewodowej wpisujemy w polu Hasło (min. 8 znaków).5. Aby zmiany zostały zapisane, należy zrestartować router. Aby to uczynić przechodzimy do menu Narzędzia systemowe, Restart. Klikamy na przycisk Restart.

 6. Podczas restartowania urządzenia widzimy pasek postępu.

 7. Jednym z ostatnich kroków jest zmiana domyślnego hasła do konfiguracji. Przechodzimy do zakładki Narzędzie systemowe, Hasło. W pierwsze dwa pola wpisujemy domyślne dane logowania (użytkownik admin, hasło admin). W pole Nowa nazwa użytkownika możemy wpisać nowy login użytkownika, bądź pozostawić go bez zmian, czyli wpisać admin. W pozycji Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło podajemy nowe hasło dostępowe do routera - proszę je dobrze zapamiętać, ponieważ wszelkie zmiany na routerze nie będą mogły zostać dokonane bez niego. Zaleca się użycie minimum 8 znaków oraz kombinacji liter i cyfr.

 8. Po kliknięciu przycisku Zapisz zostaniemy poproszeni o zalogowanie do routera - po wpisaniu nowych danych zostaniemy przeniesieni na stronę Status. Proszę przewinąć widok do pozycji WAN i zapisać na kartce Addres MAC. Będzie on potrzebny podczas rozmowy telefonicznej z Działem Nadzoru Sieci.

 9. Krok dotyczy wyłącznie klientów firmy KOBA. Na koniec dzwonimy do Działu Nadzoru Sieci (tel 85 7333 333 wew. 3), aby dodać nasz nowy router do bazy.

Internet, telewizja i telefon - Koba Białystok