Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 1 lipca 2022 r. zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiany polegają na obniżeniu dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu:

– do 0,124 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego
– do 0,031 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego
– do 0,02 zł brutto za wysłana wiadomość SMS

– do 0,01131 zł brutto za wysłaną wiadomość MMS

– do 0,01131 zł za każdy 1 MB transmisji danych (opłata za 1 GB transmisji danych obniżono do 11,59 zł)

Dodatkowo podwyższono limity roamingowe na korzystanie z transmisji danych (zgodnie z tabelą)

 

W związku z powyższym zmianie ulegają poniższe cenniki. Aby ułatwić Państwu zapoznanie się ze zmianami zostały one oznaczone kolorem czerwonym.

 

Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 14.04.2020 r.)
Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 01.01.2021 r.)
Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 08.03.2021 r.)
Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 10.06.2021 r.)
Cennik Telefonia Mobilna+ oraz Telefonia Mobilna (obowiązujący Abonentów podłączonych od dnia 07.04.2022 r.)

 

Informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@koba.pl.