progress

Regulamin

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Koba Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4 lok 226, 15-054, NIP: 966-209-88-18, REGON: 362156470 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy telefonu pod numerem 85 333 33 33, listownie i osobiście pod adresem ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres iod@koba.pl 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres iod@koba.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 85 333 33 33. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe. 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy (tj. dział obsługi klienta), który musi mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania. 7. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość. 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.