progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Zone Alarm

Zone Alarm
1.W zakładce Firewall wciskamy przycisk Custom (Dostosuj) w sekcji Internet Zone Security (Internetowa Strefa Bezpieczeństwa).
2.Zaznaczamy opcje:
Allow incoming ping (ICMP Echo) (Zezwalaj na ping przychodzący)
Allow other incoming ICMP (Zezwalaj na inne przychodzące połączenia ICMP)
Allow outgoing ping (ICMP Echo) (Zezwalaj na ping wychodzący)
Allow other outgoing ICMP (Zezwalaj na inne wychodzące połączenia ICMP)
Następnie klikamy na przycisk Apply (Zatwierdź)
3.Postępujemy analogicznie jak poprzednio, jednak tym razem klikamy na Custom (Dostosuj) w sekcji Trusted Zone Security (Zaufana Strefa Bezpieczeństwa).
4.Identycznie jak w punkcie 1. zaznaczamy opcje:
Allow incoming ping (ICMP Echo) (Zezwalaj na ping przychodzący)
Allow other incoming ICMP (Zezwalaj na inne przychodzące połączenia ICMP)
Allow outgoing ping (ICMP Echo) (Zezwalaj na ping wychodzący)
Allow other outgoing ICMP (Zezwalaj na inne wychodzące połączenia ICMP)
Następnie klikamy na przycisk Apply (Zatwierdź)

Zone Alarm

1.W zakładce Firewall wciskamy przycisk Custom (Dostosuj) w sekcji Internet Zone Security (Internetowa Strefa Bezpieczeństwa).

 

1

 


2.Zaznaczamy opcje:

 

Allow incoming ping (ICMP Echo) (Zezwalaj na ping przychodzący)

Allow other incoming ICMP (Zezwalaj na inne przychodzące połączenia ICMP)

Allow outgoing ping (ICMP Echo) (Zezwalaj na ping wychodzący)

Allow other outgoing ICMP (Zezwalaj na inne wychodzące połączenia ICMP)

Następnie klikamy na przycisk Apply (Zatwierdź)

 

2


3.Postępujemy analogicznie jak poprzednio, jednak tym razem klikamy na Custom (Dostosuj) w sekcji Trusted Zone Security (Zaufana Strefa Bezpieczeństwa).

 

3

 


4.Identycznie jak w punkcie 1. zaznaczamy opcje:

 

Allow incoming ping (ICMP Echo) (Zezwalaj na ping przychodzący)

Allow other incoming ICMP (Zezwalaj na inne przychodzące połączenia ICMP)

Allow outgoing ping (ICMP Echo) (Zezwalaj na ping wychodzący)

Allow other outgoing ICMP (Zezwalaj na inne wychodzące połączenia ICMP)

Następnie klikamy na przycisk Apply (Zatwierdź)

 

4