progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Sygate Personal Firewall

Sygate Personal Firewall
1.Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonkę programu i wybieramy Sygate Personall Firewall.
2.W oknie głównym Sygate Personall Firewall z menu Tools (narzędzia) wybieramy Advanced Rules (reguły zaawansowane).
3.W tym momencie może pojawić się komunikat taki jak na obrazku niżej. Mówi on o tym, że reguły zaawansowane mają najwyższy priorytet (wyższy od innych ustawień firewalla). Zaznaczamy opcję aby więcej nas o tym nie ostrzegał i klikamy Ok.
4.W oknie Advanced Rules (Reguły zaawansowane) klikamy na przycisk Add (Dodaj).
5.W zakładce General nadajemy dowolną nazwę regule (np. ping) w polu Rule Description (Opis reguły) oraz zaznaczamy Allow this traffic w sekcji Action (Akcja) i Both on and off w liście Apply this rule during Screensaver Mode.
6.Przechodzimy do zakładki Ports and Protocols (Porty i protokoły) gdzie z list Protocol (Protokół) wybieramy ICMP. Zaznaczamy opcje Echo reply i Echo Request oraz Both (Oba) w liscie rozwijanej Target Direction. Następnie klikamy na OK.

Sygate Personal Firewall

 
1.Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonkę programu i wybieramy Sygate Personall Firewall.
 

1

 


2.W oknie głównym Sygate Personall Firewall z menu Tools (narzędzia) wybieramy Advanced Rules (reguły zaawansowane).
 

2

 


3.W tym momencie może pojawić się komunikat taki jak na obrazku niżej. Mówi on o tym, że reguły zaawansowane mają najwyższy priorytet (wyższy od innych ustawień firewalla). Zaznaczamy opcję aby więcej nas o tym nie ostrzegał i klikamy Ok.
 

3

 


4.W oknie Advanced Rules (Reguły zaawansowane) klikamy na przycisk Add (Dodaj).
 

4

 


5.W zakładce General nadajemy dowolną nazwę regule (np. ping) w polu Rule Description (Opis reguły) oraz zaznaczamy Allow this traffic w sekcji Action (Akcja) i Both on and off w liście Apply this rule during Screensaver Mode.
 

5

 


6.Przechodzimy do zakładki Ports and Protocols (Porty i protokoły) gdzie z list Protocol (Protokół) wybieramy ICMP. Zaznaczamy opcje Echo reply i Echo Request oraz Both (Oba) w liscie rozwijanej Target Direction. Następnie klikamy na OK.
 

6