progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Panda

Panda Platinium Internet Security
1.W głównym oknie Panda Platinium Internet Security należy kliknąć na zakładkę Firewall.
2.W rozwiniętym polu należy wcisnąć przycisk Ustawiania.
3.Następnie w oknie Ustawienia firewalla należy kliknąć na przycisk Ustawienia znajdujący się w sekcji Zaawansowane reguły połączeń.
4.Pojawi się okno Konfiguruj zaawansowane reguły połączeń, gdzie należy wcisnąć przycisk Dodaj nową regułę.
5.W polu Nazwa reguły wpisujemy dowolną nazwę (np. ping). Z listy rozwijanej Operacje wybieramy Zezwalaj na połączenia. Następnie przechodzimy na zakładkę Protokoły i porty.
6.Z listy Protokół wybieramy Usługi ICMP, natomiast Kierunek transmisji ustawiamy na Przychodzące i wychodzące. W ostatniej liście Wybierz usługi ICMP, dla których obowiązywać ma reguła zaznaczamy Echo Replay oraz niżej Echo Request.

Panda Platinium Internet Security

 
1.W głównym oknie Panda Platinium Internet Security należy kliknąć na zakładkę Firewall.
 

1

 


2.W rozwiniętym polu należy wcisnąć przycisk Ustawiania.
 

2

 


3.Następnie w oknie Ustawienia firewalla należy kliknąć na przycisk Ustawienia znajdujący się w sekcji Zaawansowane reguły połączeń.
 

3

 


4.Pojawi się okno Konfiguruj zaawansowane reguły połączeń, gdzie należy wcisnąć przycisk Dodaj nową regułę.
 

4

 


5.W polu Nazwa reguły wpisujemy dowolną nazwę (np. ping). Z listy rozwijanej Operacje wybieramy Zezwalaj na połączenia. Następnie przechodzimy na zakładkę Protokoły i porty.
 

5

 


6.Z listy Protokół wybieramy Usługi ICMP, natomiast Kierunek transmisji ustawiamy na Przychodzące i wychodzące. W ostatniej liście Wybierz usługi ICMP, dla których obowiązywać ma reguła zaznaczamy Echo Replay oraz niżej Echo Request.
 
 
6 7