progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Nowe Funkcje Poczty

   W związku z rosnącym zainteresowaniem naszą usługą  poczty elektronicznej i w odpowiedzi na Państwa sugestie, z dniem 07.10.2009 wprowadziliśmy kilka nowych funkcji:

- autoresponder,

- możliwość modyfikacji ustawień filtra antyspamowego dla konta mailowego,

- możliwość zmiany hasła do konta mailowego,

- szybki dostęp do informacji  o zajętości konta mailowego.

 


Autoresponder:

 

 1. Logujemy się do swojego konta na www.poczta.koba.pl

 2. Klikamy ustawienia w prawym górnym rogu ekranu

 3. Po pojawieniu się menu ustawień należy wybrać ostatnią opcję autoresponder

 4. Następnie należy wybrać pozycję „tak” przy opcji aktywne

 5. Po wybraniu tej opcji można wpisać tekst autorespondera, a następnie kliknąć zapisz.

 

 


Ustawienia filtra antyspamowego


   Drugą nową funkcją jest możliwość modyfikacji ustawień filtra antyspamowego. Filtr antyspamowy chroni konta mailowe na serwerze firmy KoBa przed spamem. Domyślnie jest on aktywny i skonfigurowany w sposób optymalny. Niewłaściwe modyfikacje ustawień filtra antyspamowego mogą prowadzić do odrzucania poprawnych wiadomości lub do sytuacji, gdy na konto przychodzi mnóstwo spamu. Zatem modyfikacje ustawień należy przeprowadzać tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (np. gdy serwer odrzuca poprawne maile) i po pełnym zrozumieniu działania jego ustawień. Poniżej instrukcja wprowadzania modyfikacji ustwień filtra.

 

 1. Podobnie jak w przypadku autorespondera należy wejść w menu ustawień. W tym wypadku jednak należy wybrać przedostatnią opcję czyli filtr antyspamowy.

 2. Próg oznaczenia wiadomości jako SPAM pozwala określić (w skali od 1 do 10 puktow) jak czuły ma być filtr podczas przyznawania  wiadomościom etykiety ***SPAM***. Wiadomość, która  przy sprawdzeniu przez filtr antyspamowy osiągnie lub też przekroczy ilość punktów określoną przez Próg oznaczenia wiadomości jako SPAM"  zostanie oznaczona etykietą ***SPAM*** ale mimo to zostanie dostarczona na konto.

  Próg usunięcia wiadomości określa (również w skali od 1 do 10 punktów) jaki poziom  punktowy przy przejściu przez filtr antyspamowy musi osiągnąć wiadomość, by została odrzucona przez serwer. Wartość punktowa tego progu musi być zawsze wyższa, niż próg oznaczenia wiadomości jako spam.

  Jeżeli chcemy, by żadne wiadomości nie były kasowane (pomimo przekroczenia progu usunięcia wiadomości), rozwijamy listę na prawo od Kasowanie niechcianych wiadomości i wybieramy Nie (domyślnie wiadomości, które przekroczyły punktację progu usunięcia wiadomości są odrzucane przez serwer).

 

 


Zmiana hasła mailowego:

 

 1. Aby zmienić hasło do konta ze znanego już menu ustawień należy wybrać opcję zmiana hasła.

 2. W pole na prawo od Hasło wpisujemy obecne hasło do konta mailowego . W pole Nowe hasło wpisujemy nowe składające się z co najmniej 6 znaków (zwierające małe i duże litery i cyfry). Następnie w celu weryfikacji jeszcze raz wpisujemy nowe hasło. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

         

Podgląd zajętości konta mailowego:

 

Wprowadziliśmy też szybki podgląd zajętości skrzynki mailowej. Jest on widoczny lewym dolnym rogu po zalogowaniu do konta poprzez interfejs www.poczta.koba.pl Po najechaniu na procentową ilustrację zajętości miejsca wyświetla się informacja o całkowitej pojemności skrzynki i przestrzeni zajętej.