progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Konfiguracja PPPoE na Windows XP

 • Pierwszym krokiem jest kliknięcie w Menu Start (1) i w przypadku opcji klasycznego menu należy wybrać opcję Ustawienia, a następnie Panel sterowania (2). W przypadku nowego menu opcja Panel sterowania (2) powinna być widoczna od razu.
   

  1a  1a
 

 • Po kliknięciu powinno pojawić się nowe okno, w którym należy odszukać opcję Połączenia sieciowe (3).
   

2
 

 • Nowo otwarte okno zawiera informacje o wszystkich połączeniach sieciowych obsługiwanych przez komputer. Opcją, która interesuje użytkownika jest Połączenie lokalne/Połączenie Ethernet/Połączenie sieci kablowej. W tym przypadku jest to po prostu Połączenie lokalne (4). Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać opcję „Właściwości” (5).
   

3
 

 • Na końcu listy w nowym małym oknie znajduje się opcja „Protokół Internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4). Należy odznaczyć tę opcję (6) i kliknąć OK (7).
   

4
 

 • Po kliknięciu powinno pojawić się nowe okno, w którym należy wybrać pozycję zaznaczoną na ilustracji, czyli „Utwórz nowe połączenie” (8).


5
 

 • Nowe okno przedstawia kreator tworzenia nowego połączenia, należy postępować według wskazówek (9).


6
 

 • W kolejnym oknie należy wybrać opcję „Połącz z Internetem” (10) i klikamy Dalej.


7
 

 • Kolejne okno również zawiera opcje do wyboru, w tym wypadku należy zaznaczyć „Konfiguruj moje połączenie ręcznie” (11) i klikamy Dalej.
   

8
 

 • Następnie należy wybrać opcję zaznaczoną na ilustracji - „Połącz używając połączenia szerokopasmowego wymagającego nazwy użytkownika i hasła” (12).


9
 

 • W następnym oknie wprowadzamy nawę połączenia - można podać dowolną nazwę (13).
 • Po przejściu Dalej należy postępować zgodnie z ilustracją.


10

 • Kolejne okno jest kluczowe w procesie całej konfiguracji. Podczas instalacji Monterzy zostawiają Państwu protokół podłączenia, na którym znajdują się dane do logowania, których należy użyć właśnie teraz (14). Opcja dodatkowa: jeżeli na komputerze zarejestrowanych jest kilku użytkowników, wówczas zaznaczenie pola poniżej, czyli „Użyj tej nazwy konta i tego hasła, kiedy z Internetem łączy się dowolny użytkownik tego komputera” (15) spowoduje, iż każda osoba, która zaloguje się na urządzeniu będzie miała dostęp do Internetu za pośrednictwem połączenia PPPoE. Zostawiamy również zaznaczoną opcję „Uczyń to połączenie domyślnym połączeniem internetowym” (16).
 • Po kliknięciu Dalej w poprzednim kroku nastąpi łączenie (17).
   

11
 

 • Powodzenie łączenia zostanie zasygnalizowane stosownym komunikatem, oraz informacją jak na ilustracji. Dobrym krokiem jest kliknięcie w ostatnim oknie przed zakończeniem pracy kreatora opcji „Dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie” (18), spowoduje to dodanie na pulpicie ikony otwierającej połączenie.
   

12
 

 • Po jej kliknięciu Zakończ (19) pojawi się małe okno jak na ilustracji. Po kliknięciu opcji „Połącz” (20) nawiązane zostanie połączenie z Internetem.
   

13