progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Konfiguracja filtru treści

1. Używając przycisku "+" w kolumnie "Akcje i statusy" uruchamiamy formularz kontroli.

dodaj regułe - filtr treści kontrola rodzicielska
2. W polu "Wybierz typ reguły" ustawiamy opcję "Filtr treści"

filtr treści kontrola rodzicielska
3. W sekcji "Filtr treści" zaznaczamy rodzaj treści, który chcemy odfiltrować.

blokada pornografii, blokada malware
4. Zatwierdzamy dodanie reguły przyciskiem "Dodaj".

akcept filtru tresci

komunikat tresci - blokada stron

aktywny filtr tresci - blokada porno