progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Karty sieci radiowej

1. W celu dokończenia instalacji oprogramowania do karty sieciowej, system zapyta o wybór kraju. Proszę wybrać właściwy kraj, gdzie się znajdujesz i kliknąć klawisz OK.

2. Program automatycznie wykryje punkty dostępowe do internetu (Access Point), które mają najsilniejszy sygnał. Panel Site Survey został pokazny poniżej.

 

Należy podłączyć się do jednego z Access point-ów KOBA(których nazwa kończy się na "Ko").

 

  Opis do panelu Site Survey.
 1. Lista danych zawierająca informacje o Access Point (AP)
 2. Status połączenia: określa czy połączenie zostało nawiązane z Access Pointem konkretego operatora.
 3. Przycisk RESCAN. Panel pokaże najświeższe informacje o wszystkich puntkach dostępowych(AP).
 4. Przycisk CONNECT. Karta sieciowa będzie mogła nawiązać połączenie z wyranym Access Pointem.
 5. Przycisk ADD TO PROFILE. Zapamięta ustawienia pochodzące z AP i zapisze je jako profil.
 6. Przycisk OK ukrywa okno ustawień. Użytkownik może uruchomić konfigurację ponownie poprzez ikonkę pasku narzędzi.
 7. Zielony obrazek oznacza, że urządzenie nawiązało połączenie z Access Point (AP).

 

3. W oknie Add Profile można nadać nazwę profilu w miejscu Profile Name lub pozostawić taką jaka jest. Należy zatwierdzić wszystko przyciskiem OK.

4. Następnie w zakładce Profile nalezy zaznaczyć stworzony profil a następnie kliknąć ACTIVATE w celu wybrania profilu jako połączenia, z którym za każdym komputer się połączy po restarcie systemu.

5. Link Status

 1. Wyświetla status aktualnego połączenia.
 2. Wyswietla kanał na którym jest zestawione połączenie.
 3. Wyświetla prędkość transmisji.
 4. Wyświetla przepustowość danych wysyłanych.
 5. Wyświetla przepustowosć dancyh otrzymywanych.
 6. Wyświetla aktualną jakość połączenia.
 7. Wyświetla aktualną siłę sygnału.

 

Zakładka Statistic wyświetla statystyki wysyłania i odbioru danych.

Zakładka About

 1. Wyświetla wersję oprogramowania.
 2. Wyświetla informacje o wersji sterownika karty.
 3. Wyświetla adress MAC karty sieciowej.