progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Filtr Antyspamowy

Wprowadzenie

Spam to elektroniczne wiadomości rozsyłane do osób, które ich nie oczekują. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie. Zwykle (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo.

Istotą spamu jest rozsyłanie dużej liczby informacji komercyjnych o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia, jaka jest treść tych wiadomości. By wiadomość określić mianem spamu, musi ona spełnić trzy następujące warunki jednocześnie:

  1. treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy;
  2. odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
  3. treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.

 

Dlaczego Spam jest szkodliwy?

  • Powoduje zatykanie się łącz i blokuje miejsce na twardych dyskach.
  • Przetworzenie spamu zabiera czas serwerom spowalniając ich działanie.
  • Powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie "normalnej" poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu "przysypania" przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej.
  • Naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszta ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji - a zatem jest formą wyłudzenia.
  • Narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści których nie życzyliby sobie oglądać - np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci. Spam wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami.
  • Powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.


Są to fragmenty artykułu z Polskej Wikipedii. Całość znajduje się na stronie Wikipedii pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam