progress

Strona główna- Serwis komputerowy Białystok - Porady


Brak łączności z siecią radiową

W przypadku stwierdzenia braku łączności z siecią Abonent zobowiązany jest do:

  1. sprawdzenia stanu okablowania wewnątrz mieszkania.
  2. sprawdzenie wizualne braku uszkodzeń na przewodach.
  3. sprawdzenie poprawności połączenia kabla abonenckiego z kartą sieciową (komputer) i gniazdem abonenckim.
  4. sprawdzenia aktywności (świecenia) lampek na karcie sieciowej, gdzie włączony jest abonencki kabel sieciowy.
  5. operator informuje, iż w przypadku pojawienia się błędów systemu operacyjnego lub instalacji nowego oprogramowania, a w szczególności broniącego dostępu do komputera Abonenta osób trzecich, Abonent ponosi odpowiedzialność za swoją jednostkę. Jeśli w wyniku tych działań stwierdzony zostanie zanik sygnału Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany konfiguracji jednostki Abonenta.
  6. Abonent zobowiązany jest do ochrony swoich zasobów przed atakiem z zewnątrz i w przypadku braku takiej ochrony Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane dostępem osób trzecich do jednostki Abonenta. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych działań na jednostce Abonenta, Abonent zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Operatora.

 

Uziemienie

Operator informuje, iż jednostka Abonenta musi być prawidłowo uziemiona. W przypadku braku uziemienia Operator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody Abonenta. W przypadku uszkodzeń transmisyjnych Operatora, w skutek braku poprawnego uziemienia jednostki Abonenta, Operator ma prawo do dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu na koszt Abonenta.