progress

Proces przenoszenia numerów GSM

Przeniesienie numeru z Orange do KOBA

1. NIezbędne dokumenty
– oświadczenie
– formularz przerejestrowania numeru prepaid
– protokół przekazania sprzętu
2. Gdzie przekazać dokumenty
– oświadczenie – PLANOWANIE SPRZEDAŻY
– formularz przerejestrowania numeru prepaid – PLANOWANIE SPRZEDAŻY
– protokół przekazania sprzętu – ROZLICZENIA
3. Dokument na którym klient nie musi składać podpisu
– oświadczenie
4. O czym poinformować klienta podczas pierwszej rozmowy
– o przewidywanej dacie przeniesienia (okres około 2 tygodni)
– o możliwości korzystania z numeru tymczasowego
– o wysokości opłat za korzystanie z numeru tymczasowego do czasu przeniesienia numeru docelowego
– o przelaniu numeru klienta po dacie przeniesienia na wydaną wcześniej kartę tymczasową
– o wymianie karty w telefonie po przeniesieniu numeru
5 Wymagany podpis na dokumentach
– formularz przerejestrowania numeru prepaid
– protokół przekazania sprzętu
6. W których miejscach klient powinien złożyć podpis
– formularz w miejscu „czytelny podpis dotychczasowego Abonenta”
– protokół w miejscu „czytelny podpis Abonenta”
7. Data zawaracia umowy abonenckiej
– umowa powinna zostać zawarta z dniem wydania numeru tymczasowego
8 Jaki numer może zostać przeniesiony:
– przenieść możemy jedynie numer zarejestrowany w Orange na kartę
9. Co należy zrobić w bitrix:
– deal sprzedażowy na usługę GSM,
– zadanie na przeniesienie numeru przy użyciu odpowiedniego szablonu,
– zadanie na zwiększenie pakietu danych
– w zadaniu na zwiększenie pakietu danych dodaj jako nadrzędne zlecenie na przeniesienie numeru
10. Co powinno znaleźć się w zadaniu przeniesienie numeru
– numer wskazany przez klienta do przeniesienia wraz z numerem USIM,
– numer wydany jako karta tymczasowa wraz z numerem USIM,
– dane właściela przenoszonego numeru,
– pełny adres klienta wraz z kodem pocztowym
– dane klienta muszą zgadzać się z tym co zostało podane u obecnego operatora
– numer umowy w KOBA wraz z datą podpisania
– do zadania powinien zostać dodany CRM klienta oraz deal umowy
11. Kiedy klient powinien ponownie pojawić się w biurze
– w przypadku poprawnie wypełnionych wszystkich dokumentów nie ma potrzeby ponownej wizyty klienta
12. W jakiej sprawie należy skontaktować się z klientem
– Kontakt powinien zostać nawiązany z klientem z informacją o dacie przeniesienia numeru (może zostać wykonany telefonicznie, mailowo bądź w formie wiadomości SMS)
13. W jakich sytuacjach dochodzi do odrzucenia wniosku o przeniesienie numeru
– Gdy brakuje kodu pocztowego w adresie zameldowania klienta bądź siedziby firmy
– Gdy brakuje podpisów klienta
– Gdy dokumenty nie zostały podpisane przez właściciela numeru
– Gdy brakuje danych klienta
– Gdy brakuje numeru usim karty przenoszonej
– Gdy nie został wydany numer tymczasowy
– Gdy numer jest na abonament
14. Kiedy planowanie sprzedaży zwraca dokumenty do poprawy
– Gdy wniosek został błędnie uzupełniony,
– Gdy brakuje danych
– Gdy podpis klienta znajduje się w nieodpowiednim miejscu lub go brakuje
– Gdy dokumenty są niekompletne
15. Co powinno się znaleźć w zadaniu na zwiększenie pakietu
– Dane klienta
– Informacja, że jest to karta voice
– Jaki pakiet powinien zostać włączony
– Informacja o numerze na jakim pakiet ma zostać włączony (numer przenoszony)
– Numer umowy której dotyczy zlecenie (numer tymczasowy i numer przenoszony)
– Od kiedy umowa została podpisana
– CRM klienta oraz deal umowy
16. Pakiet danych na karcie klienta
– pakiet danych znajdujący się na karcie tymczasowej powinien zostać przelany na numer klienta po jego przeniesieniu
– zmiana pakietu danych na karcie następuje z nowyk okresem rozliczeniowym karty (1-6 dnia każdego miesiąca) – wyjątkiem są karty z pakietem 8GB i 20GB
– do każdej umowy na kartę GSM powinno powstać zadanie na zwiększenie pakietu danych, niezależnie od tego jaki pakiet danych jest przypisany do karty
17. Kiedy można wystawić korektę faktury
– klient który otrzymał kartę tymczasową nie ma podstawy do zrobienia korekty faktury
– wyjątkiem jest złożona oficjalna reklamacja na podstawie, której Planowanie Sprzedaży zweryfikuje czy faktycznie karta nie była używana i podejmie ostateczną decyzją o wystawieniu korekty faktury
18. Wyjątki
– Nju Mobile gdzie numer należy przenieść na kartę dzwoniąc na infolinię Nju Mobile, doładować konto z minimum 5zł a następnie wysłać SMS o treści FREE na numer 601 czego efektem będzie przeniesienie numeru do Orange na kartę. Następnym krokiem jest przeniesienie numeru do KOBA z Orange na kartę.
19. Kiedy zamknąć zadania
– na przeniesienie w momencie aktywacji numeru w KOBA (zgonie z komentarzem z PS) oraz po wypełnieniu wszystkich czynności z check listy
– na zwiększenie po otrzymaniu informacji w komentarzu zadania o aktywnym pakiecie danych zgodnie z tym co zostało zlecone

Przeniesienie numeru od innego operatora

1. NIezbędne dokumenty
– oświadczenie
– protokół przekazania sprzętu
2. Gdzie przekazać dokumenty
– oświadczenie – PLANOWANIE SPRZEDAŻY
– protokół przekazania sprzętu – ROZLICZENIA
3. Dokument na którym klient nie musi składać podpisu
– oświadczenie
4. Wymagany podpis na dokumentach
– protokół przekazania sprzętu
5. Data zawaracia umowy abonenckiej
– umowa powinna zostać zawarta z dniem wydania numeru tymczasowego
6. Jaki numer może zostać przeniesiony:
– przenieść możemy numer zarejestrowany na kartę,
– przenieść możemy numer zarejestrowany na abonament,
– przenieść możemy numer w ofercie MIX.
7. Co należy zrobić w bitrix:
– deal sprzedażowy na usługę GSM,
– zadanie na przeniesienie numeru przy użyciu odpowiedniego szablonu,
– zadanie na zwiększenie pakietu danych
– w zadaniu na zwiększenie pakietu danych dodaj jako nadrzędne zlecenie na przeniesienie numeru
8. Co powinno znaleźć się w zadaniu przeniesienie numeru
– numer wskazany przez klienta do przeniesienia,
– numer wydany jako karta tymczasowa wraz z numerem USIM,
– dane właściciela przenoszonego numeru,
– pełny adres klienta wraz z kodem pocztowym
– dane klienta muszą zgadzać się z tym co zostało podane u obecnego operatora,
– do kiedy klient ma umowę terminową u obecnego operatora
– u jakie operatora jest zarejestrowany numer,
– jaka jest obecna taryfa klienta
– numer umowy w KOBA wraz z datą podpisania
– do zadania powinien zostać dodany CRM klienta oraz deal umowy
9. O czym poinformować kliena podczas pierwszej rozmowy
– o przewidywanej dacie przeniesienia (okres do 2 miesięcy)
– o możliwości korzystania z numeru tymczasowego
– o wysokości opłat za korzystanie z numeru tymczasowego do czasu przeniesienia numeru docelowego
– o przelaniu numeru klienta po dacie przeniesienia na wydaną wcześniej kartę tymczasową
– o wymianie karty w telefonie po przeniesieniu numeru
10. Kiedy klient powinien ponownie pojawić się w biurze
– klient powinien ponownie pojawić się w Biurze po uzyksaniu dokumentów od Orange warunkujących przeniesienie numeru aby złożyć podpis lub przesłać mailowo skan podpisanych dokumentów
11. W jakiej sprawie należy skontaktować się z klientem
– W celu zaproszenia klienta do podpisania dokumentów niezbędnych do dalszego procesu przeniesienia numeru
– Kontakt powinien zostać nawiązany z klientem z informacją o dacie przeniesienia numeru (może zostać wykonany telefonicznie, mailowo bądź w formie wiadomości SMS)
12. W jakich sytuacjach dochodzi do odrzucenia wniosku o przeniesienie numeru
– Gdy brakuje kodu pocztowego w adresie zameldowania klienta
– Gdy brakuje podpisów klienta
– Gdy dokumenty nie zostały podpisane przez właściciela numeru
– Gdy brakuje danych klienta
– Gdy w przypadku przeniesienia numeru zarejestrowanego na firmę brakuje danych (imię i nazwisko, pesel, numer dowodu) osoby reperezentującej firmę
– Gdy nie został wydany numer tymczasowy
13. Co powinno się znaleźć w zadaniu na zwiększenie pakietu
– Dane klienta
– Informacja, że jest to karta voice
– Jaki pakiet powinien zostać włączony
– Informacja o numerze na jakim pakiet ma zostać włączony (numer tymczasowy oraz numer przenoszony)
– Numer umowy której dotyczy zlecenie
– Od kiedy umowa została podpisana
– CRM klienta oraz deal umowy
14. Kiedy planowanie sprzedaży zwraca dokumenty do poprawy
– Gdy wniosek został błędnie uzupełniony,
– Gdy brakuje danych
– Gdy podpis klienta znajduje się w nieodpowiednim miejscu lub go brakuje
– Gdy dokumenty są niekompletne
15. Pakiet danych na karcie klienta
– pakiet danych znajdujący się na karcie tymczasowej powinien zostać przelany na numer klienta po jego przeniesieniu
– zmiana pakietu danych na karcie następuje z nowyk okresem rozliczeniowym karty (1-6 dnia każdego miesiąca) – wyjątkiem są karty z pakietem 8GB i 20GB
– do każdej umowy na kartę GSM powinno powstać zadanie na zwiększenie pakietu danych, niezależnie od tego jaki pakiet danych jest przypisany do karty
16. Kiedy można wystawić korektę faktury
– klient który otrzymał kartę tymczasową nie ma podstawy do zrobienia korekty faktury
– wyjątkiem jest złożona oficjalna reklamacja na podstawie, której Planowanie Sprzedaży zweryfikuje czy faktycznie karta nie była używana i podejmie ostateczną decyzją o wystawieniu korekty faktury
17. Wyjątki
– przy przenoszeniu numeru z Virgin Mobile uważamy tego operatora jako Play
18. Kiedy zamknąć zadania
– na przeniesienie w momencie aktywacji numeru w KOBA (zgonie z komentarzem z PS) oraz po wypełnieniu wszystkich czynności z check listy
– na zwiększenie po otrzymaniu informacji w komentarzu zadania o aktywnym pakiecie danych zgodnie z tym co zostało zlecone
 

Zwrot numeru
do Orange

1. NIezbędne dokumenty
– wniosek o przekazanie usług
2. Gdzie przekazać dokumenty
– wniosek – PLANOWANIE SPRZEDAŻY
3. Wymagany podpis na dokumencie
– wniosek o przekazanie usług
4. W których miejscach klient powinien złożyć podpis
– wniosek w miejscu „czytelny podpis nowego Abonenta”
– przy podpisie klienta nie może znaleźć się data
5. Data zakończenia świadczenia usług
– zakończenie umowy następuje nie wcześniej jak z końcem okresu promocyjnego
– umowa powinna zostać zakończona z dniem zwrotu numeru do Orange
– o dacie oddania numeru informuje Planowanie Sprzedaży po uzyskaniu jej od opiekuna Orange (okres około tygodnia od daty wysłania wniosku do Orange)
6. O czym należy poinformować klienta:
– wniosek zostanie złożony przy końcu umowy abonenckiej w KOBA
7. Kiedy klient powinien ponownie pojawić się w biurze
– w przypadku poprawnie wypełnionych wszystkich dokumentów nie ma potrzeby ponownej wizyty klienta
8. W jakiej sprawie należy skontaktować się z klientem
– Kontakt powinien zostać nawiązany z klientem z informacją o dacie zwrotu numeru (może zostać wykonany telefonicznie, mailowo bądź w formie wiadomości SMS)
9. W jakich sytuacjach dochodzi do odrzucenia wniosku o zwrot numeru do Orange
– Gdy brakuje kodu pocztowego w adresie zameldowania klienta bądź siedziby firmy
– Gdy brakuje podpisów klienta
– Gdy dokumenty nie zostały podpisane przez właściciela numeru
– Gdy brakuje danych klienta
– Gdy nie ma zaznaczonych odpowiednich zgód na wniosku
– Gdy na wniosku brakuje podanego adresu mailwoego do wysyłki faktur
10. Co należy zrobić w bitrix:
– zadanie na zwrot numeru przy użyciu odpowiedniego szablonu,
11. Co powinno znaleźć się w zadaniu zwrot numeru
– numer wskazany przez klienta,
– dane klienta, który chce zwrócić numer
– data podpisania wniosku
– datę do kiedy klient ma umowę
– do zadania powinien zostać dodany CRM klienta oraz deal umowy
12. Kiedy planowanie sprzedaży zwraca dokumenty do poprawy
– Gdy wniosek został błędnie uzupełniony,
– Gdy brakuje danych
– Gdy podpis klienta znajduje się w nieodpowiednim miejscu lub go brakuje
– Gdy dokumenty są niekompletne
13. Kiedy można wystawić korektę faktury
– po dniu zwrotu numeru do Orange i dezaktywacji numeru w KOBA
18. Kiedy zamknąć zadania
– po zrealizowanym procesie przeniesienia
– wykonaniu korekty
 
 
 
 
 

Wzory poprawnie wypełnionych dokumentów :

PREMIOWANIE

Nowy numer z KOBA

1. Podstawa do przydzielenia premii za sprzedaż GSM – stacjonarnie
– Oferta w Sara
– Deal sprzedażowy
– Zadanie na pakiet danych
– Status umowy Aktywowana lub Rozliczana

Premia zostaje przydzielona konsultantowi, który finalnie sprzedał karte GSM z najwyższym pakietem danych (z najwyższą ceną abonamentu).
2. Podstawa do przydzielenia premii za sprzedaż GSM – On-line
– Oferta w Sara
– Deal sprzedażowy
– Zadanie na pakiet danych
– Oświadczenie przekazane do BOK
– Status umowy Aktywowana lub Rozliczana

Każdy dokumenty przekazany do BOK powinien mieć swoje potwierdzenie w zadaniu. Wystarczy dodać w opisie zadania informację, że dokumenty zostały przekazane.

Premia zostaje przydzielona konsultantowi, który finalnie sprzedał karte GSM z najwyższym pakietem danych (z najwyższą ceną abonamentu).
 
 
* Oferty które nie są brane pod uwagę do premiowania:
– W sytuacji zdublowanych ofert brana pod uwagę jest najstarsza.
– W przypadku stworzenia własnej ofert i anulowania pierwotnej również nie jest brane pod uwagę.

Nowy numer – przeniesienie

1. Podstawa do przydzielenia premii za sprzedaż GSM – stacjonarnie
– Oferta w Sara
– Deal sprzedażowy
– Zadanie na przeniesienie numeru
– Zadanie na pakiet danych
– Status umowy Aktywowana lub Rozliczana

Premia zostaje przydzielona konsultantowi, który finalnie sprzedał karte GSM z najwyższym pakietem danych (z najwyższą ceną abonamentu).
2. Podstawa do przydzielenia premii za sprzedaż GSM – On-line
– Oferta w Sara
– Deal sprzedażowy
– Zadanie na przeniesienie numeru
– Zadanie na pakiet danych
– Dokumenty przekazane do BOK
– Status umowy Aktywowana lub Rozliczana

Każdy dokumenty przekazany do BOK powinien mieć swoje potwierdzenie w zadaniu. Wystarczy dodać w opisie zadania informację, że dokumenty zostały przekazane.

Premia zostaje przydzielona konsultantowi, który finalnie sprzedał karte GSM z najwyższym pakietem danych (z najwyższą ceną abonamentu).
 
 
* Oferty które nie są brane pod uwagę do premiowania:
– W sytuacji zdublowanych ofert brana pod uwagę jest najstarsza.
– W przypadku stworzenia własnej ofert i anulowania pierwotnej również nie jest brane pod uwagę.
– Nie jest barne pod uwagę oferta konsultanta, który nie dopełnił formalności i nie przekazał niezbędnych dokumentów do biura.

Wypożyczenie

1. Podstawa do przydzielenia premii za sprzedaż GSM – stacjonarnie
– Zadanie na wypożyczenie
– Status umowy Aktywowana lub Rozliczana

Premia za wypożyczenie przydzielona jest w sytuacji gdy karta u klienta znajduje się powyżej 2 miesięcy, w innych przypadkach nie podlega premiowaniu.
W przypadku kart z pakietem No Limit i przyłączy napowietrznych w zadaniu powinna znaleźć się informacja o wcześniejszej konsultacji z Planowaniem Sprzedaży. Przy przyłączach doziemnych niezbędna jest informacji o wcześniejszej konsultacji z kierownikiem.

Sytuacje w których kierownik podjął decyzję o wydaniu karty powinien zostawić komentarz, że potwierdza.

Karty LTE No Limit na wypożyczenie możliwe są do zaproponowania jedynie w okresie zimowym, przy innej porze roku każdy przypadek musi być bezwzględnie konsultowany z Planowaniem Sprzedaży
Premiowane są tylko karty wydane na okres zimy, trwającym maksymalnie do kwietnia.
 
 
* Oferty które nie są brane pod uwagę do premiowania:
– W sytuacji zdublowanych ofert brana pod uwagę jest najstarsza.
– W przypadku stworzenia własnej ofert i anulowania pierwotnej również nie jest brane pod uwagę.
– W przypadku braku zadania na wypożyczenie, bądź wydania karty bez konsultacji gdy jest ona niezbędna
– W sytuacji gdy wypożyczenie jest krótsze niż 2 miesiące.