progress
Strona główna - 1.1 POPC

KOBA Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu POPC.01.01.00–20–0079/17 pn. Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę KOBA Sp. z o.o. w wybranych miejscowościach na obszarze białostockim (ID Obszaru: 3.3.20.37) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2021, Działania 1.1, „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Celem projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach gospodarstwom domowym oraz placówkom oświatowym należącym do tzw. „białych plam” na obszarze białostockim poprzez budowę niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zaprojektowana sieć zostanie wybudowana na obszarze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (ze względu na brak tego typu infrastruktury na tym terenie).Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na eliminację terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w miastach oraz małych miejscowościach. Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Termin realizacji: 2017 - 2021

Dokumentacja fotograficzna z postępu prac:
Koba 1 Koba 2 Koba 3
Dokumenty do pobrania:
Aktualna oferta hurtowa KOBA POPC2 uzgodniona z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.
Umowa ramowa KOBA 2022.pdf
Cennik podłączenia jednostek oświatowych
Cennik Usług Hurtowych.pdf
Kontakt dla Operatorów Telekomunikacyjnych.pdf
Lista punktów adresowych popc gotowych sprzedażowo 04.12.2020.pdf
Lista punktów adresowych popc gotowych sprzedażowo 15.01.2021.pdf
Lista punktów adresowych popc gotowych sprzedażowo 15.02.2021.pdf
Lista punktów adresowych popc gotowych sprzedażowo 15.03.2021.pdf
Lista punktów adresowych popc gotowych sprzedażowo 15.04.2021.pdf
Lista punktów adresowych popc gotowych sprzedażowo 15.05.2021.pdf