progress
 

KOBA Sp. z o.o. realizuje projekt POPW.01.04.00-20-0030/16. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności usług firmy KOBA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii wzornictwa usług” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi i poprawienie pozycji konkurencyjnej firmy KOBA Sp. z o.o. w branży usług teleinformatycznych.

Planowane efekty:
Realizacja projektu umożliwi Kobie Sp. z o.o. zainicjowanie kompleksowego rozwoju świadczonych usług, poprzez zastosowanie metodologii wzornictwa usług w firmie KOBA, dzięki audytowi wzorniczemu oraz opracowaniu strategii wzornictwa.

Wartość projektu: 94 587,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 65 365,00 PLN