progress

PRACA W KOBA Sp. z o.o.

Strona główna - Praca


Praca w firmie KOBA Sp. z o.o.

Firma KOBA w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów zainteresowanych współpracą, w ramach której oferujemy:

 

 • pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie z sektora telekomunikacyjnego

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 • rozwój umiejętności negocjacyjnych, sprzedażowych oraz interpersonalnych

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w sektorze sprzedaży usług telekomunikacyjnych

 • pracę w młodym, dynamicznym zespole

 

Do współpracy zapraszamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (lekka, umiarkowana)
 

Zastrzegamy sobie prawo na udzielenie odpowiedzi na wybrane oferty.
 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:Inspektor Nadzoru ds. infrastruktury teleinformatycznej

Opis stanowiska: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej.     Zakres wybranych obowiązków:
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
 • znajomość prawa budowlanego lub chęć szybkiego poznania,
 • reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 • uczestniczenie w odbiorach technicznych gotowej infrastruktury teleinformatycznej
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek
 • weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez Wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie.

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne o profilu teleinformatycznym budowlanym elektrycznym
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi,
 • nastawienie na realizację celów i skuteczność w działaniu,
 • prawo jazdy kat. B
 • brak przeciwwskazań medycznych do prowadzenia samochodu służbowego oraz pracy na wysokości,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • znajomość programów: MS Office, AutoCad
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie z sektora telekomunikacyjnego

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV wraz z klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U.2016.922)."na adres mailowy: rekrutacja@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Inspektor Nadzoru ds. infrastruktury teleinformatycznejPracownik serwisu/serwisant

Prace serwisowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów firmy

Zakres wybranych obowiązków:
 • obsługa i konserwacja monitoringu,
 • obsługa centrali alarmowej,
 • obsługa i konserwacja wewnątrzzakładowej sieci elektrycznej,
 • naprawa sprzętu elektronicznego. 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie, najlepiej techniczne związane z elektroniką lub elektryką,
 • zdolności manualne,
 • umiejętność posługiwania się lutownicą,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • umiejętność samodzielnego, kreatywnego myślenia,
 • mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV,
 • prawo jazdy kat.B.
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie z sektora telekomunikacyjnego

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

Oferty zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać wraz z załączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami)" na adres email: rekrutacja@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Pracownik serwisu/serwisantMagazynier

Wymagania:

 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • skrupulatność i dokładność w realizacji zadań
 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość obsługi komputera, programu Word, Excel
 • znajomość procesów magazynowych
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • znajomość branży telekomunikacyjnej będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wyników i wkładu pracy
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
  Osoby zainteresowane, prosimy o przysłanie CV wraz z załączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesurekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)." na adres rekrutacja@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: MagazynierProgramista

Zadania:
 • tworzenie nowoczesnych aplikacji i wtyczek w PHP, Python,
 • wdrożenie się w aktualnie funkcjonujące aplikacje,
 • wdrażanie nowych rozwiązań,
 • przygotowywanie dokumentacji,
 • praca przy frontend i backend,
 • migracja danych do nowych systemów,
 • łączenie systemów poprzez gotowe lub stworzone API.
 

Od kandydatów oczekujemy:

 • dobra znajomość PHP lub Pythona,
 • znajomość frameworka phpowego lub perlowego,
 • podstawowej znajomści technologii HTML CSS, Javascript,
 • bardzo dobra znajomość zasad programowania obiektowego i proceduralnego,
 • znajomość na poziomie dobrym chociaż jednej z baz (PostgreSQL, Mysql, MSSQL, Oracle),,
 • umiejętność tworzenia złożonych zapytań SQL,
 • umiejętność identyfikacji, analizowania oraz rozwiązywania problemów,
 • zaangażowanie, zdolność logicznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy,
 • język angielski.
  Dodatkowe atuty:
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT
 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w młodym i sympatycznym zespole,
 • uczestnictwo w ciekawych i niestandardowych projektach,
  Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV wraz z klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U.2016.922)."na adres mailowy: rekrutacja@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: ProgramistaBrygadzista robót budowlanych

Opis stanowiska:

 • Nadzór i wykonywanie prac związanych z budową sieci telekomunikacyjnej (kanalizacja teletechniczna, linie światłowodowe doziemne i napowietrzne, infrastruktura wewnątrzbudynkowa)
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej
 • Nadzór na pracownikami i powierzonym mieniem

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku

 • umiejętność czytania rysunków technicznych, projektów i map geodezyjnych
 • dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzaniu kilkuosobowym zespołem
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B+E,C,C+E

 • uprawnienia na koparko-ładowarki
Oferty zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać wraz z załączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami)" na adres email: rekrutacja.dt@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Brygadzista robót budowlanychPracownik robót ziemnych/budowlanych

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykonywanie prac związanych z budową sieci telekomunikacyjnej (kanalizacja teletechniczna, linie światłowodowe doziemne i napowietrzne, infrastruktura wewnątrzbudynkowa)

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku

 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B+E,C,C+E

 • uprawnienia na koparko-ładowarki
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami przeciskowymi, wdmuchiwarkami światłowodów, zagęszczarkami płytowymi, ubijakami itp.
 

Oferty zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać wraz z załączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami)" na adres email: rekrutacja.dt@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Pracownik robót ziemnych/budowlanychInstalator Sieci Światłowodowych

Opis zadań:

 • wykonywanie światłowodowych instalacji abonenckich,
 • wykonywanie pomiarów światłowodów z użyciem specjalistycznych mierników,
 • montaż i konfiguracja urządzeń i usług telekomunikacyjnych u abonentów (modemy, routery, etc.),
 • spawanie światłowodów.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, preferowane kierunki łączności, elektryczne, teleinformatyczne lub pokrewne,
 • podstawowa wiedza na temat urządzeń związanych z dostawą Internetu,
 • wiedza z zakresu technologii światłowodowej,
 • umiejętność instalacji aplikacji i konfiguracji sprzętu, modemy, routery,
 • zdolności manualno-techniczne,
 • silna motywacja do pracy oraz gotowość do nauki i podnoszenia kwalifikacji,
 • komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • kurs montażysty instalacji światłowodowych,
 • kurs spawacza światłowodów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz dużych perspektywach rozwojowych,
 • praktyczne przeszkolenie na stanowisku pracy oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • niezbędne narzędzia pracy, odzież ochronną,
 • pracę w miłej atmosferze w gronie profesjonalistów.
Osoby zainteresowane, prosimy o przysłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, na adres:rekrutacja.dt@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Instalator Sieci Światłowodowych

Asystent Projektanta Sieci Telekomunikacyjnychch

Opis zadań:

 • udział w sporządzaniu projektów telekomunikacyjnych,
 • sporządzanie rysunków technicznych w programach graficznych,
 • uczestniczenie w wizjach lokalnych,
 • wsparcie pracy projektanta.

Wymagania:

 • absolwent studiów technicznych o profilu telekomunikacja i pokrewne,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • dobra znajomość programu AutoCad,
 • znajomość zagadnień z obszaru telekomunikacji.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie z sektora telekomunikacyjnego,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane, prosimy o przysłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, na adres: rekrutacja@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Asystent Projektanta Sieci Telekomunikacyjnych

Telefoniczny Doradca Klienta

Zakres wybranych obowiązków:

 • telefoniczna obsługa klientów (realizacja rozmów przychodzących i wychodzących)

 • sprzedaż usług telekomunikacyjnych
 • obsługa korespondencji e-mail
 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • doświadczenie w obsłudze klienta lub w sprzedaży bezpośredniej,

 • poprawna dykcja i wysoka kultura wypowiedzi,

 • umiejętność efektywnej pracy w sytuacji presji czasu i stresu,

 • nastawienie na realizacje celów i konsekwencja działania,

 • zaangażowanie,

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

 • znajomość obsługi komputera, programu Word, Excel,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 

Kandydatom oferujemy:

 • możliwość wieloletniej współpracy w dynamicznej i rozwijającej się firmie,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w sektorze sprzedaży usług telekomunikacyjnych,
 • rozwój umiejętności negocjacyjnych,sprzedażowych oraz interpersonalnych,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
Oferty zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać wraz z załączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami)" na adres email:  rekrutacja@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Telefoniczny Doradca Klienta

Specjalista ds. HelpDesk

Zakres wybranych obowiązków:  

 • nadzór nad prawidłową pracą sieci telekomunikacyjnej

 • wsparcie techniczne klientów - helpdesk  

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dobra znajomość technologii sieciowych

 • znajomość konfiguracji TCP/IP w systemach operacyjnych rodziny Windows

 • mile widziana znajomość systemu Linux

 • komunikatywność

 • odporność na stres

 • mile widziane doświadczenie w pracy z sieciami lan / wlan

 • zdolność szybkiego uczenia się i chęć pogłębiania wiedzy

Oferty zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać wraz z załączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami)" na adres mailowy:  rekrutacja@koba.plW temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Specjalista ds. HelpDeskMonter sieci światłowodowej

Zakres wybranych obowiązków:  

 • montaż i instalacja sieci komunikacyjnych i komputerowych (optycznych)

 • przeróbka, spawanie kabla światłowodowego

 • badania i pomiary prowadzonego spawu, linii światłowodowej  

Oczekiwania wobec kandydatów:  

 • wykształcenie średnie techniczne (preferowane wyższe kierunkowe)

 • doświadczenie w montowaniu instalacji sieci teleinformatycznych

 • doświadczenie przy spawaniu światłowodów

 • znajomość rysunku technicznego

 • umiejętność pracy samodzielnej  

Oferty zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać wraz z załączoną klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami)" na adres email: rekrutacja.dt@koba.plW temacie maila prosimy podać imię nazwę stanowiska : Monter sieci światłowodowej

Monter / instalator sieci teleinformatycznych

Zakres wybranych obowiązków:  

 • instalacje sieci bezprzewodowych

 • instalacje sieci przewodowych

 

Oczekiwania wobec kandydatów:  

 • wykształcenie średnie, najlepiej techniczne

 • znajomość topologii sieci LAN

 • znajomość technologii radiowej 2,4 GHz oraz 5 GHz

 • podstawowa znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows,

 • preferowane doświadczenie zawodowe minimum rok

 • umiejętność samodzielnego, kreatywnego myślenia , szybkie podejmowanie decyzji

 • mile widziane uprawnienia wysokościowe

 • miła aparycja

 • umiejętność kontaktu z klientami.

 • prawo jazdy kat. B  

Oferty zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać wraz z załączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami)" na adres email:  rekrutacja.dt@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Monter/instalator sieci teleinformatycznych

Doradca Klienta Kluczowego

Opis zadań:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych,
 • negocjacje handlowe dotyczące warunków kontraktu oraz ich realizacji,
 • analiza rynku telekomunikacyjnego,

Wymagania:

 • doświadczenie we współpracy b2b,
 • umiejętność zarządzania czasem i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoka kultura osobista,
 • obsługa arkuszy kalkulacyjnych.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność z zakresu budżetowania inwestycji
 • wiedza techniczna nt. rozwiązań telekomunikacyjnych

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie w postaci podstawy i premii zależnej od uzyskanych wyników.
Osoby zainteresowane, prosimy o przysłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, na adres:rekrutacja.biznes@koba.pl

W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska: Doradca Klienta Biznesowego