progress
Jako firma staramy się wspierać finansowo różne akcje społeczne, imprezy i inicjatywy lokalne, o czym świadczą liczne podziękowania, które prezentujemy poniżej.  
http://www.koba.pl/upload/core/k0ba/2014/11/545cbe56b44eb.jpg

Dane firmy

KOBA Sp. z o.o.

ul. Mieszka I 4/226
15-054 Białystok
NIP: 966-209-88-18
REGON: 362156470
KRS: 0000569674

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS


Kapitał zakładowy:

1 600 000,00 PLN